Level 51 Level 53
Level 52

5101 - 5200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det tog mig tre dagar att läsa den här boken.
It took me three days to read this book.
Kan du säga namnet på alla träd i trädgården?
Can you name all the trees in the garden?
Han blåste på sina fingrar för att värma dem.
He blew on his fingers to make them warm.
Han fick sitt vänstra ben skadat i en olycka.
He had his left leg hurt in the accident.
Jag trodde att Tom skulle stanna lite längre.
I thought Tom would stay a little longer.
Ta en karta med dig ifall du skulle gå vilse.
Take a map with you in case you get lost.
När jag öppnade dörren hade jag sönder låset.
When I opened the door, I broke the lock.
De stödde honom och hans politik fortfarande.
They still supported him and his policies.
Ett enormt monster är på väg ned från berget.
A huge monster is coming down the mountain.
Jag tycker att du behöver tänka på framtiden.
I think you need to think about the future.
Ingen kan lyckas med något utan ansträngning.
No one can achieve anything without effort.
Vi måste dra tillsammans och supa någon gång.
We must get together for a drink some time.
Jag borde ha vetat bättre än att ringa honom.
I should have known better than to call him.
Finns det någon som kan uttala det här ordet?
Is there anyone who can pronounce this word?
Du måste ha blandat ihop mig med någon annan.
You must have me confused with someone else.
En man vars fru är död kallas för en änkling.
A man whose wife is dead is called a widower.
Alla studenterna i klassen gillar herr Smith.
All the students in the class like Mr. Smith.
Jag trodde att Tom skulle sova över i Boston.
I thought Tom would stay overnight in Boston.
Det tog honom tio minuter att lösa problemet.
It took him ten minutes to solve the problem.
Jane låtsades alltid att hon var väldigt rik.
Jane always pretended that she was very rich.
Kaniner är besläktade med bävrar och ekorrar.
Rabbits are related to beavers and squirrels.
Skolan ligger en halv mil iväg från mitt hus.
The school is a half-mile walk from my house.
Så vitt jag vet håller de alltid sina löften.
As far as I know, they always keep their word.
Jag tror inte att ungen kom till Tokyo själv.
I don't believe the child came to Tokyo alone.
Ibland är det svårt att skilja rätt från fel.
It is sometimes hard to tell right from wrong.
Några är dyra medan andra är väldigt billiga.
Some are expensive, and others are very cheap.
Matchen kan ha skjutits upp till nästa vecka.
The game may have been put off till next week.
Olyckligtvis släppte Tom ut katten ur säcken.
Unfortunately, Tom let the cat out of the bag.
Någon måste ha tagit mitt paraply av misstag.
Someone must have taken my umbrella by mistake.
Jag mår inte bra. Snälla ge mig lite medicin.
I don't feel well. Please give me some medicine.
Hon erkände att hon inte kunde prata franska.
She acknowledged that she couldn't speak French.
Alla säger att han ser ut precis som sin far.
Everyone says that he looks just like his father.
Ungefär 9,4% av jordens yta är täckt av skog.
Forests cover around 9.4% of the earth's surface.
Du verkar ha förväxlat mig med min storebror.
You seem to have mistaken me for my older brother.
Jag hatar när mina kläder luktar cigarettrök.
I hate it when my clothes smell of cigarette smoke.
Vi välkomnar alla som vill komma till festen.
We will welcome whoever wants to come to the party.
Wikipedia är den bästa encyklopedin på nätet.
Wikipedia is the best encyclopedia on the Internet.
Det tog honom tre månader att lära sig cykla.
It took him three months to learn to ride a bicycle.
Visst är han ung, men han är mycket pålitlig.
It is true that he is young, but he is very reliable.
Är det något särskilt som du vill ha att äta?
Is there something in particular that you want to eat?
Min far har slutat röka för sin hälsas skull.
My father has quit smoking for the sake of his health.
Kastanjer måste kokas i minst femton minuter.
Chestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes.
Faktum var att han till och med älskade henne.
In fact, he even loved her.
Det är möjligt att Jane inte är hemma just nu.
Jane may not be at home now.
Jag är inte säker på när han kommer att komma.
I'm not sure when he'll come.
Det verkar som att jag har en lätt förkylning.
It seems I have a slight cold.
Han gick inte, och det gjorde inte jag heller.
He didn't go, and neither did I.
Jag undrar vem som satte igång det där ryktet.
I wonder who started that rumor.
Jag har inget emot att göra hushållssysslorna.
I don't mind doing the housework.
Jag trodde aldrig att Tom skulle hålla käften.
I thought Tom would never shut up.
Jag tappade bort min väska på väg till skolan.
I lost my purse on my way to school.
Den här vägen kommer att leda dig till parken.
This road will lead you to the park.
Jag hittade ett väldigt trevligt ställe i går.
I discovered a very nice place yesterday. (space)
En fladdermus är lika lite fågel som en råtta.
A bat is no more a bird than a rat is.
Allt du behöver göra är att trycka på knappen.
All you have to do is press the button.
Hans otrevliga kommentarer spädde på dispyten.
His nasty comments fueled the argument.
Jag vill att du läser det här engelska brevet.
I want you to read this English letter.
Du ska inte tro att det kommer att bli enkelt.
You shouldn't expect things to be easy.
Allt du behöver göra är att berätta sanningen.
All you have to do is to tell the truth.
Jag fick dig att känna dig obekväm, inte sant?
I made you feel uncomfortable, didn't I?
Han gick ut ur rummet så fort som jag gick in.
He left the room as soon as I entered it.
Jag tror att Tom och John är enäggstvillingar.
I think Tom and John are identical twins.
Jag skulle vilja ställa dig några till frågor.
I'd like to ask you a few more questions.
Den här stenen är dubbelt så tung som den där.
This stone is twice as heavy as that one.
Till min förvåning så hade han en vacker röst.
To my surprise, he had a beautiful voice.
Hans frånvaro igår berodde på hans förkylning.
His absence yesterday was due to his cold.
Min far har slutat röka på grund av sin hälsa.
My father has quit smoking for his health.
Man kan inte stoppa tillbaka tandkräm i tuben.
You can't put toothpaste back in the tube.
Något kommer att hända. Jag känner det på mig.
Something's going to happen. I can feel it.
Hur fick du tag på en sådan stor summa pengar?
How did you come by such a big sum of money?
Jag tycker att vi ska vänta en halvtimme till.
I think we should wait another half an hour.
Om ni har något problem så fråga mig om hjälp.
If you have any difficulty, ask me for help. (x "du")
Det finns en svensk ambassad i Washington D.C.
There's a Swedish embassy in Washington D.C.
Läraren var tvungen att utvärdera alla elever.
The teacher had to evaluate all the students.
Han är i en desperat sökning efter fler bevis.
He is in desperate search of further evidence.
Det är ett för svårt problem för mig att lösa.
It is too difficult a problem for me to solve.
Du är det vackraste flickan jag någonsin sett.
You're the most beautiful girl I've ever seen.
Om du tänker döda mig så vill jag veta varför.
If you're going to kill me, I want to know why.
Det här är den vackraste blomman i trädgården.
This is the most beautiful flower in the garden.
Snabba er, ungar, annars missar ni skolbussen.
Get a move on kids or you'll miss the school bus.
Liftarna var närapå förfrusna när de hittades.
The hikers were all but frozen when they were found.
Ursäkta, kan du förklara vägen till stationen?
Excuse me, but could you tell me the way to the station?
Tom kan inte bestämma sig för vad han ska köpa.
Tom can't decide what to buy.
Jag skulle vilja åka till Frankrike någon gång.
I'd like to go to France one day.
Jag tycker inte om honom, men jag gillar henne.
I do not like him, but I like her.
Jag lovar. Jag kommer aldrig att göra det igen.
I promise. I'll never do it again.
Jag vill ha en massage. Jag behöver slappna av.
I want a massage. I need to relax.
Jag åkte till flygplatsen för att träffa honom.
I went to the airport to meet him.
Jag kan inte fatta att vi äntligen klarade det.
I can't believe we finally made it.
Jag kan inte förstå någonting av det han säger.
I can't understand anything he said.
Han kunde inte komma tillbaka, då han var sjuk.
He couldn't come because he was sick.
Jag gillar hundar och min syster gillar katter.
I like dogs and my sister likes cats.
Kom och träffa några av dina nya klasskamrater.
Come meet some of your new classmates.
Hennes enda önskan var att träffa sin son igen.
Her one wish was to see her son again.
Tom är inte den gitarrist som han brukade vara.
Tom isn't the guitarist he used to be.
Hur långt borta tror du att det där skeppet är?
How far away do you think that ship is?
Jag var irriterad över att hon fortfarande sov.
I was annoyed that she was still asleep.
Förlåt, det var inte min mening att sparka dig.
I'm so sorry. I didn't mean to kick you.
Tom tror inte att detta är någon tillfällighet.
Tom doesn't think this is a coincidence.
Tom sa att han läste en bok om det här skeppet.
Tom said he read a book about this ship.