Level 53 Level 55
Level 54

5301 - 5400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det finns många amerikaner som kan tala japanska.
There are many Americans who can speak Japanese.
Jag dricker alltid två koppar kaffe varje morgon.
I always drink two cups of coffee in the morning.
Jag vill ha en båt som kan ta mig långt härifrån.
I want a boat that'll take me far away from here.
Vad är det för skillnad mellan en by och en stad?
What's the difference between a village and a town?
Även fast jag satt i solen så kände jag mig kall.
Though I was sitting in the sun, I still felt chilly.
Tom missade chansen att åka till Boston med Mary.
Tom missed the opportunity to go to Boston with Mary.
Tom tog av sig sina kläder och gick in i duschen.
Tom took off his clothes and stepped into the shower.
Du borde läsa en sådan bok som han läser just nu.
You should read a book like the one he is reading now.
Hur länge tar det att gå härifrån till stationen?
How long does it take to walk from here to the station?
Både pojkar och flickor borde studera hemkunskap.
Both boys and girls should take cooking class in school.
De krävde stränga straff för de södra rebellerna.
They demanded severe punishment for the southern rebels.
Jämför de båda noggrant, så ska du se skillnaden.
Compare the two carefully, and you will see the difference.
Vi förknippar namnet Darwin med evolutionsteorin.
We associate the name of Darwin with the theory of evolution.
Jag kan inte förstå att jag precis sköt mig själv.
I can't believe I just shot myself.
Jag trodde att Tom skulle sova till mitt på dagen.
I thought Tom would sleep until noon.
Jag önskar att jag kunde simma lika långt som han.
I wish I could swim as far as he can.
Hur många människor var ombord på det där skeppet?
How many people were aboard that ship?
Jag lade märke till att hon satt på främsta raden.
I noticed that she sat in the front row.
Jag trodde att du hade en överenskommelse med Tom.
I thought you had an agreement with Tom.
Jag sa till henne att kvickt göra klart rapporten.
I told her to quickly finish the report.
Han gick till affären för att köpa lite apelsiner.
He went to the store to buy some oranges.
Jag trodde inte att Tom faktiskt skulle prova det.
I didn't think Tom would actually try it.
Jag är ledsen, jag tror inte att jag kommer kunna.
I'm sorry, I don't think I'll be able to.
Herr Wang kom till Japan för att studera japanska.
Mr. Wang came to Japan to study Japanese.
En man kom fram till mig och bad om en tändsticka.
A man came up to me and asked for a match.
Jag känner på mig att han känner till hemligheten.
I have a feeling that he knows the secret.
Han sover under dagarna och jobbar under nätterna.
He sleeps during the day and works at night.
Staten New York är nästan lika stort som Grekland.
New York State is almost as large as Greece.
Flickan var snäll och berättade vägen till museet.
The girl kindly told me the way to the museum.
En bra lärare måste vara tålmodig med hans elever.
A good teacher must be patient with his pupils.
Vi använder ätpinnar istället för kniv och gaffel.
We use chopsticks in place of knives and forks.
Varför ska du inte åka? "För att jag inte vill."
Why aren't you going? "Because I don't want to."
Tom sa att han ville komma bort från stan ett tag.
Tom said he wanted to get out of town for a while.
Jag tog det förgivet att hon skulle hålla med mig.
I took it for granted that she would agree with me.
Först och främst måste du leta upp det i ordboken.
First of all, you must look it up in the dictionary.
Hon har sönder något varje gång hon städar rummet.
She breaks something every time she cleans the room.
Var god fyll i enkäten och skicka in den till oss.
Please fill out this questionnaire and send it to us.
Hon måste ha varit väldigt vacker när hon var ung.
She must have been very beautiful when she was young.
Polisen sa till flickorna "Är det här eran bil?"
The policeman said to the girls, "Is this car yours?"
Jag lärde mig att cykla när jag var sex år gammal.
I learned how to ride a bike when I was six years old.
Han lovade mig att vara mer försiktig i framtiden.
He promised me that he would be more careful in future.
Det var en av mitt livs mest makalösa upplevelser.
It was one of the most incredible experiences of my life.
Han kommer kunna gå upp och gå om ungefär en vecka.
He will be up and about in a week.
Hur långt kommer det att ta för att bli återställd?
How long will it take to get well?
Den slipsen passar dig tillsammans med din skjorta.
That tie goes well with your shirt.
Hur länge kommer det här kalla vädret att hålla på?
How long will this cold weather last?
Jag har en känsla av att hon kommer att komma idag.
I have a feeling that she'll come today.
Jim kommer inte bra överens med sina klasskamrater.
Jim is on bad terms with his classmates.
Hon räckte upp handen för att få bussen att stanna.
She raised her hand for the bus to stop.
Spring fort, annars kommer du för sent till skolan!
Run fast, or you will be late for school!
Luftföroreningar är ett allvarligt globalt problem.
Air pollution is a serious global problem.
Han tjänar tre gånger så mycket pengar som jag gör.
He makes three times more money than I do.
Tom gjorde faktiskt det han sa att han skulle göra.
Tom actually did what he said he would do.
Känner du till någon doktor som kan prata japanska?
Do you know any doctors who speak Japanese?
Det tunga regnet förhindrade mig från att komma ut.
The heavy rain prevented me from going out.
De här blommorna blommar tidigare än vad andra gör.
These flowers bloom earlier than others do.
Jag är ekonomiskt självständig från mina föräldrar.
I am economically independent of my parents.
Jag är säker på att Teds hostande beror på rökning.
I'm sure that Ted's cough is due to smoking.
Jag är säker på att jag kommer vinna tennismatchen.
I'm confident that I'll win the tennis match.
Jag representerade mitt universitet på konferensen.
I represented my university at the conference.
Det går inte att förväxla honom med hans lillebror.
You can't mistake him for his younger brother.
Du kommer inte kunna övertala Tom att göra det där.
You won't be able to talk Tom into doing that.
Jag höll i repet hårt så att jag inte skulle falla.
I held on to the rope tightly so I wouldn't fall.
Säg mig vad du äter, så ska jag säga dig vad du är.
Tell me what you eat, I'll tell you what you are.
Kvinnan som sitter där borta är hans nuvarande fru.
The woman sitting over there is his present wife.
Vi klev upp tidigt så att vi kunde se soluppgången.
We got up early so that we could see the sunrise. (x "steg", x "gick")
Hans försök med att simma över floden misslyckades.
He failed in his attempt to swim across the river.
Att förlora min dotter har berövat mig livsglädjen.
Losing my daughter has taken away my will to live.
Du ska alltid skydda dina ögon från direkt solljus.
You should protect your eyes from direct sunlight.
Jag hade en intressant konversation med min granne.
I had an interesting conversation with my neighbor.
Skolbarn har förkylningar dubbelt så ofta än vuxna.
School children have colds twice as often as adult.
De vill att vi ska tro att vi lever i en demokrati.
They want us to believe that we are in a democracy.
Han övar på att spela gitarr tills sent på kvällen.
He practices playing the guitar until late at night.
Läraren underströk vikten av att föra anteckningar.
The teacher stressed the importance of taking notes.
Fastän det låter märkligt är det sant det hon sade.
Even though it sounds strange, what she said is true.
En kombination av flera misstag ledde till olyckan.
A combination of several mistakes led to the accident.
Tom är vänsterhänt, men han skriver med höger hand.
Tom is left-handed, but he writes with his right hand.
Tom sa alltid att han ville lära sig spela mahjong.
Tom always said he wanted to learn how to play mahjong.
När vi kom hem hade solen gått ner helt och hållet.
By the time we reached home, the sun had completely set.
Läs inte vad som är i brevet. Bara ge det till Tom.
Don't read what's in the envelope. Just give it to Tom.
Oavsett hur snabbt du kör hinner du inte dit i tid.
No matter how fast you drive, you will not get there on time.
Toms fru gillar inte när han röker i vardagsrummet.
Tom's wife doesn't like it when he smokes in the living room.
Tom berättade för oss att det var ett gammalt skepp.
Tom told us it was an old ship.
Jag tycker om att läsa innan jag går och lägger mig.
I like to read before I go to bed.
Många använder uttagsautomater för att ta ut pengar.
Many people use ATMs to withdraw money.
Kom hit om två veckor från och med idag är du snäll.
Please come again two weeks from today.
Hon antydde att hon kanske skulle studera utomlands.
She hinted that she might study abroad.
Jag kan inte läsa franska, och ännu mindre tala det.
I can't read French, let alone speak it.
Hon blev tvungen att förlita sig på sin inre styrka.
She had to rely upon her inner strength.
Den nya maskinen kommer att ta upp en massa utrymme.
The new machine will take a lot of room.
Han är bra på att imitera hennes irländska brytning.
He is good at imitating her Irish accent.
Hur länge kommer det här kalla vädret att fortsätta?
How long will this cold weather continue?
Jag vet inte exakt när jag kommer att vara tillbaka.
I don't know exactly when I will be back.
Det är inte lönt att försöka lösa det här problemet.
It is no use trying to solve this problem.
Han är känd som den bäst advokaten i den här staden.
He is reputed the best lawyer in this city.
Jag har hört den franska versionen av den här låten.
I've heard the French version of this song.
Det spelar ingen roll vilket lag som vinner matchen.
It doesn't matter which team wins the game.
Hon lyckades inte övertala honom till att hålla tal.
She couldn't convince him to give a speech.
Det var du som föreslog att vi skulle se den filmen.
It was you that suggested seeing that movie.
Den här låten påminner mig alltid om mina skoldagar.
This song always reminds me of my school days.