Level 54 Level 56
Level 55

5401 - 5500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mitt hus ligger tio minuters gångväg från stationen.
My house is ten minutes' walk from the station.
Hon kan inte bara tala engelska, utan också franska.
She can speak not only English but also French.
Tom tvivlar inte på Marys förmåga att utföra jobbet.
Tom doesn't doubt Mary's ability to do the job.
Kvinnor känner att män ofta är väldigt komplicerade.
Women feel that men are often very complicated.
Om han hade tagit mina råd så hade han varit rik nu.
If he had taken my advice, he would now be rich.
Det verkar som att Taro inte har några tjejkompisar.
It seems that Taro doesn't have any girlfriends.
Vi fick aldrig någon tydlig förklaring på mysteriet.
We never got a clear explanation of the mystery.
Jag har försökt att lösa det här problemet i timmar.
I've been trying to solve this problem for hours.
Det tog mig en halvtimme att lösa det här problemet.
It took me half an hour to work out this problem.
På tal om herr Tanaka, har du sett honom på sistone?
Speaking of Mr. Tanaka, have you seen him lately?
Zürich betraktas som en större finansiell knutpunkt.
Zürich is considered to be a major financial hub.
Det var snudd på otänkbart att pojken skulle stjäla.
It was next to unthinkable that the boy would steal.
Jag hoppas att något bra händer innan dagen är över.
I hope something good happens before the day is over.
Han har spelat schack sedan han gick på high school.
He has been playing chess since he was in high school.
Du har köpt fler frimärken än vad som är nödvändigt.
You have bought more postage stamps than are necessary.
När det regnar så här får vi aldrig en chans att gå!
With it raining like this, we'll never be able to leave!
När jag tänker på de där eleverna får jag huvudverk.
When I think about those students, it gives me a headache.
Det var en så kraftfull explosion att taket flög av.
It was such a powerful explosion that the roof was blown off.
Hon bestämde sig för att säga upp sig från sitt jobb.
She decided to quit her job.
Jag tyckte att den här filmen var väldigt intressant.
I found this movie very interesting.
Om du inte vill att jag ska åka, så gör jag det inte.
If you don't want me to go, I won't.
Han vore den sista mannen som skulle göra något sånt.
He is the last man to do such a thing.
Vilken blomma som helst går bra, så länge den är röd.
Any flower will do as long as it's red.
Jag vet inte exakt när jag kommer att komma tillbaka.
I don't know exactly when I'll be back.
Jag tycker att din engelska har blivit mycket bättre.
I think your English has improved a lot.
Det här är det bästa skepp som jag någonsin varit på.
This is the best ship I've ever been on.
Jag var väldigt trött, så jag gick och la mig tidigt.
I was very tired, so I went to bed early.
Jag tror inte att det kommer att regna i eftermiddag.
I do not think it will rain this afternoon.
Jag kände mig väldigt lättad när jag hörde nyheterna.
I felt very relieved when I heard the news.
Jag tycker inte om honom, för han är slug som en räv.
I don't like him because he is sly as a fox.
Jag ska ta med min son till djurparken i eftermiddag.
I'm taking my son to the zoo this afternoon.
En bebis är inkapabel ut av att ta hand om sig själv.
A baby is incapable of taking care of itself.
Han bestämde sig för att en gång för alla sluta röka.
He decided to give up smoking once and for all.
Jag måste gå och handla. Jag är tillbaka om en timme.
I have to go shopping. I'll be back in an hour.
Enligt många religioner är äktenskapsbrott ett brott.
According to many religions, adultery is a crime.
Jag kollade på klockan och visste vilken tid det var.
I glanced at the clock and knew what time it was.
Det är inte nödvändigt för oss att närvara vid mötet.
It is not necessary for us to attend the meeting.
Snälla låt mig få plocka upp din syster på stationen.
Please let me pick up your sister at the station.
Känner du någon som var på det där skeppet som sjönk?
Do you know anyone who was on that ship that sunk?
Jag var missnöjd över att det fanns så lite att göra.
I was disappointed at there being so little to do.
Jag tänkte ringa honom, men jag kom på bättre tankar.
I was going to call him, but thought better of it.
En sexsiffrig inkomst är inte ovanligt för en läkare.
A six-figure income is not uncommon for physicians.
Jag har skrivit ned alla siffror upp till trettioett.
I've written down all the numbers up to thirty-one.
Hon pratar engelska som om det vore hennes modersmål.
She speaks English as if she were a native speaker.
Jag protesterade när kyparen försökte ta min tallrik.
I objected when the waiter tried to remove my plate.
Många barn stannar efter skolan för klubbaktiviteter.
Many children stay after school for club activities.
Förenta nationerna är en internationell organisation.
The United Nations is an international organization.
Isen över ån är för tunn för att kunna bära din vikt.
The ice on the lake is too thin to bear your weight.
Varför provade du inte klänningen innan du köpte den?
Why didn't you try the dress on before you bought it?
De stack vid klockan 5, så de borde vara hemma vid 6.
They left at 5 o'clock, so they ought to be home by 6.
Han har sålt sin bil, så han tar tåget till kontoret.
He has sold his car, so he goes to the office by train.
Cuzco är en av de intressantaste platserna i världen.
Cuzco is one of the most interesting places in the world.
Jag har en vän vars far är kapten på ett stort skepp.
I have a friend whose father is the captain of a big ship.
Är det etiskt att ge honom intervjufrågorna i förväg?
Is it ethical to give him the interview questions in advance?
Du borde inte säga såna saker när barn är i närheten.
You shouldn't say that kind of thing when children are around.
Vi associerar namnet Einstein med relativitetsteorin.
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.
Hennes enda fritidsintresse är att samla på frimärken.
Her only hobby is collecting stamps.
Han drog sig tillbaks till sitt rum efter kvällsmaten.
He retired to his own room after supper.
Det är dags att du börjar stå på dina två egna fötter.
It's time you stood on your own two feet.
Jag tyckte jag sa åt dig att inte stå i vägen för mig.
I thought I told you to get out of my way.
Jag undrar varför hon inte berättade om det för honom.
I wonder why she didn't tell him about it.
Jag fick slut på pengar när jag var på besök i Indien.
I ran out of money during my stay in India.
Jag fick en bot på tjugo dollar för olovlig parkering.
I was fined 20 dollars for illegal parking.
Hur lång tid tog det honom att skriva den här romanen?
How long did it take him to write this novel?
Det kommer att ta några dagar att gå in de här skorna.
It'll take a few days to break in these shoes.
Det är underligt för honom att vara borta från skolan.
It is strange for him to be absent from school.
Jag fick ett brev som informerade mig om hans ankomst.
I received a letter informing me of his arrival.
Fler och fler studenter ansluter sig till protesterna.
More and more students are joining the protests.
Min pappa insisterade på att vi skulle vänta på tåget.
My father insisted on our waiting for the train. (x "far")
Du går inte upp lika tidigt som din syster, eller hur?
You don't get up as early as your sister, do you?
Jag trodde att Tom skulle tala bättre franska än Mary.
I thought Tom would speak French better than Mary.
Folk ändras. Det finns inte mycket du kan göra åt det.
People change. There's not much you can do about it.
Jag hoppas att vädret klarnar upp innan vi ger oss av.
I hope the weather clears up before we have to leave.
Jag hoppas att det här är början på en vacker vänskap.
I hope this is the beginning of a beautiful friendship.
Jag hade pluggat engelska i två timmar när han kom in.
I had been studying English for two hours when he came in.
Här är en mening, med stavelseantalet, som i en haiku.
This is a sentence, that has the syllable count, of a haiku.
Trädgårdsmästaren planterade en ros mitt i trädgården.
The gardener planted a rose tree in the middle of the garden.
Hon sa själv att hon inte skulle bli kär i någon igen.
She said herself that she won't fall in love with anyone anymore.
Här är en mening, med stavelseantalet, som i en haiku.
This is a sentence, that has the syllable count, of a good haiku.
Troligt är att inget språk fullständigt saknar lånord.
In all probability, no language is completely free of borrowed words.
Jag har en känsla på mig att hon kommer att komma idag.
I have an idea she will come today.
Det finns ingen chans att han kommer att återhämta sig.
There's no chance that he'll recover.
Plötsligen förlorade kontorsarbetaren sitt temperament.
All of a sudden, the clerk lost his temper.
Jimmy insisterade på att jag skulle ta honom till zoot.
Jimmy insisted on my taking him to the zoo.
Jag hoppas att få se renar under min resa till Sverige.
I hope to see reindeer on my trip to Sweden.
Jag sprang så snabbt jag kunde för att hinna med tåget.
I ran as fast as I could to catch the train.
Jag vet inte om han kommer att besöka oss nästa söndag.
I don't know if he will visit us next Sunday.
Arbetsnarkomaner ser semesterdagar som slöseri med tid.
Workaholics view holidays as a waste of time.
Jag går till biblioteket två till tre gånger om veckan.
I go to the library two or three times a week.
De senaste medicinska framgångarna är anmärkningsvärda.
The recent advances in medicine are remarkable.
Stranden är ett idealiskt ställe för att barn att leka.
The beach is an ideal place for children to play.
Alla äpplen som faller till marken äts upp av grisarna.
All of the apples that fall are eaten by the pigs.
Det började regna kraftigt för mer än tre timmar sedan.
It began to rain heavily more than three hours ago.
Han skulle hellre dö än att gå upp tidigt varje morgon.
He would sooner die than get up early every morning.
Jag står inte ut med tanken på att förlora Tom som vän.
I can't stand the thought of losing Tom as a friend.
Oavsett vad som händer kommer jag aldrig att ändra mig.
No matter what happens, I will never change my mind.
Jag förväntar mig en tunnelbanestation här i framtiden.
I expect a subway station will be here in the future.
Det vore bättre om du inte åt innan du gick till sängs.
It would be better if you didn't eat before going to bed.
Förr trodde man att bara människor kunde använda språk.
People used to think that only humans could use language.
Britterna trodde att amerikanerna överträdde deras lag.
The British believed the Americans were violating their law.