Level 55 Level 57
Level 56

5501 - 5600


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
En färsk undersökning visar att antalet rökare minskar.
A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
Jag vill bara kunna besöka mina barn när jag så önskar.
I just want to be able to visit my children whenever I want to.
Om jag vore en fågel så skulle jag kunna flyga till dig.
If I were a bird, I could fly to you.
Han är väldigt upptagen med att skriva till hans vänner.
He is very busy writing to his friends.
Han sprang för fort för att vi skulle kunna hinna ikapp.
He ran too fast for us to catch up with.
Jag kan inte läsa franska, inte heller kan jag tala det.
I can't read French, nor can I speak it.
Jag tycker att det är tragiskt att inte ha några vänner.
I think it's sad to not have any friends.
Den här klänningen kan se lustig ut, men jag gillar den.
This dress may look funny, but I like it.
Det här är den vackraste utsikten som jag någonsin sett.
This is the finest view I have ever seen.
Vänta en sekund. Detta telefonsamtalet kan vara viktigt.
Just a second. This call might be important. (x "här")
Det tog henne hela eftermiddagen att göra klart arbetet.
It took her all afternoon to finish the work.
Jane ska undervisa våra elever från och med nästa vecka.
Jane is to teach our students from next week.
Jag blev tvungen att vänta i tjugo minuter på nästa bus.
I had to wait twenty minutes for the next bus.
Jag behöver gå ner i vikt, så jag håller på med en diet.
I have to lose weight, so I'm going on a diet.
Det här är det sötaste spädbarnet jag någonsin har sett.
This is the cutest baby that I have ever seen.
Jag uppfattade inte riktigt namnet på den där designern.
I didn't quite catch the name of that designer.
Jag är riktigt trött. Idag gick jag alldeles för mycket.
I'm really tired. Today, I walked way too much.
Det här skrivbordet som jag köpte igår är väldigt stort.
This desk which I bought yesterday is very big.
President Truman var tvungen att fatta ett svårt beslut.
President Truman had to make a difficult decision. (x "ta")
Jag tror inte att tv någonsin kommer att ersätta böcker.
I don't think TV will ever take the place of books.
Det är svårt för en nybörjare att uppskatta vindsurfing.
It is difficult for beginners to enjoy windsurfing.
Kan du säga mig hur man går till amerikanska ambassaden?
Can you tell me how you get to the American Embassy?
Problemet är att vi inte har någonstans att vara ikväll.
The trouble is that we have nowhere to stay tonight.
Han har bott på det där hotellet de fem senaste dagarna.
He's been staying at that hotel for the past five days.
Jag kan inte stänga av duschen. Kan du kolla det åt mig?
I can't turn the shower off. Could you check it for me?
Pojken var så trött att han inte kunde ta ett steg till.
The boy was so tired that he couldn't take one more step.
Jag äter upp min hatt om min kandidat inte vinner valet.
I'll eat my hat if my candidate does not win the election.
Korsningen där olyckan inträffade ligger här i närheten.
The intersection where the accident happened is near here.
Jag struntar hellre i skolan och spelar tv-spel istället.
I'd rather skip school and play video games.
Vi blir tvungna att skjuta upp matchen till nästa söndag.
We have to put off the game till next Sunday.
Det är ingen idé att prata med honom. Han lyssnar aldrig.
It is no use talking to him. He never listens.
Det går inte att förutsäga vad som kommer hända nästa år.
There is no telling what may happen next year.
Hon målar varje dag, oavsett hur mycket hon har att göra.
She paints every day no matter how busy she is.
Jag står inte ut med tanken på att förlora dig för evigt.
I can't stand the thought of losing you forever.
Tack för att du accepterade min vänförfrågan på Facebook.
Thanks for accepting my friend request on Facebook.
Priset på olika maträtter varierar från vecka till vecka.
The prices of certain foods vary from week to week.
Klockan är redan elva. Det är dags att du kommer i sängs.
It's already eleven. It's high time you were in bed.
Det här är första gången jag skriver ett brev på spanska.
It's the first time I've ever written a letter in Spanish.
Min bror kan komma att behöva en operation för knäskadan.
My brother may have to be operated on for the knee injury.
Så fort som tjejen såg sin mamma så började hon att böla.
The instant the girl saw her mother, she burst out crying.
Igår var han väldigt sjuk men idag mår han mycket bättre.
Yesterday he was seriously ill, but today he is much better.
Hans utställning på stadsmuséet tilltalade mig inte alls.
His exhibition at the city museum didn't appeal to me at all.
Hon tittade på några klänningar och valde ut den dyraste.
She looked at a few dresses and picked the most expensive one.
Toms nya skjorta krympte i tvätten så nu passar den inte.
Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit.
Han har skaffat sig vanan att stoppa händerna i fickorna.
He has fallen into the habit of putting his hands into his pockets.
Den gamle mannen var inte så elak som han såg ut att vara.
The old man was not as mean as he looked.
Tom ljuger. Jag gjorde inte det som han sa att jag gjorde.
Tom is lying. I didn't do what he says I did.
Ärligt talat, jag är inte särskilt imponerad av hans idé.
Frankly, I'm not that impressed with his idea.
Han försökte att göra sin fru lycklig, men han kunde inte.
He tried to make his wife happy, but he couldn't.
Det var inte nödvändigt att han skulle ta med ett paraply.
It wasn't necessary for him to bring an umbrella.
Jag odlade tomater förra året och de smakade väldigt gott.
I grew tomatoes last year and they were very good.
Jag vill städa huset innan mina föräldrar kommer tillbaka.
I want to clean the house before my parents return.
Oavsett hur mycket hon äter, så går hon aldrig upp i vikt.
No matter how much she eats, she never gains weight.
Vi har large, medium och small. Vilken storlek vill du ha?
We have large, medium, and small. What size do you want?
Det var aldrig svårt för oss att hitta något att prata om.
It was never hard for us to find something to talk about.
Alkohol löser inga problem, men det gör inte mjölk heller.
Alcohol does not solve any problems, but neither does milk.
Vad är skillnaden mellan amerikansk och brittisk engelska?
What's the difference between American and British English?
Hur många självmord tror du att det sker varje år i Japan?
How many suicides do you think there are every year in Japan?
Kan du snälla säga hur lång du är och hur mycket du väger?
Could you please tell me how tall you are and how much you weigh?
Jag har väntat sen klockan sex och det är inte min tur än.
I've been waiting since six o'clock and still my turn hasn't come.
Jag vet att du inte ville att Tom skulle åka in i fängelse.
I know you didn't want Tom going to jail.
Om jag visste sanningen skulle jag ha berättat den för dig.
Had I known the truth, I would have told it to you.
Hon bad mig att se efter hennes bebis medans hon var borta.
She asked me to look after her baby in her absence.
Hon studerade utomlands för att borsta upp hennes engelska.
She studied abroad in order to brush up her English.
Det hade aldrig slagit henne att han skulle bli bestraffad.
It had never occurred to her that he would be punished.
Det är upp till dig att bestämma om vi skall gå eller inte.
It's up to you to decide whether we'll go there or not.
Min engelsklärare rekommenderade mig att läsa dessa böcker.
My English teacher recommended that I read these books. (x "här")
Tallriken slank från hennes hand och krashade ner i golvet.
The plate slipped from her hand and crashed to the floor.
Tom är inte en lat pojke. I själva verket arbetar han hårt.
Tom is not a lazy boy. As a matter of fact, he works hard.
Du är den sista personen jag förväntade mig att träffa här.
You are the last person I would have expected to see here.
Det fanns mycket som vi helt enkelt inte hade tid att göra.
There were many things that we simply didn't have time to do.
Att äta en klyfta vitlök varje dag, är det nyttigt för dig?
Is eating a clove of garlic every day beneficial to your health?
Jag undrade bara om du har lyckats hitta någonstans att bo.
I was just wondering if you have been able to find a place to live.
När jag besökte deras lägenhet var paret precis i ett gräl.
When I visited their apartment, the couple was right in the middle of an argument.
Jag gillar engelska, men jag är inte så bra på att tala det.
I like English, but I cannot speak well.
Hunden var upptagen med att gräva ner sitt ben i trädgården.
The dog was busy burying his bone in the garden.
Jag önskar bara att jag kunde vara så lycklig som du verkar.
I only wish I could be as happy as you seem to be.
När han åker till Europa kommer han att besöka många museer.
When he goes to Europe, he will visit many museums.
Om du är upptagen nu kan jag ringa tillbaka till dig senare.
If you are tied up now, I'll call you back later on.
Han är stolt över att ha tagit examen vid Tokyo Universitet.
He is proud of having graduated from Tokyo University.
Han flyttade till en varmare plats med omtanke om sin hälsa.
He moved to a warmer place for the sake of his health.
Vissa studenter kommer inte att komma tillbaka nästa termin.
Some students aren't going to come back next semester.
Det är inte den typen av sjukdom som sätter ditt liv i fara.
It's not the sort of illness that puts your life at risk.
Premiärministern kommer att hålla en presskonferens imorgon.
The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.
Mary ser ovänlig ut, men egentligen har hon ett gott hjärta.
Mary looks unfriendly, but she is really very kind at heart.
Jag försöker komma på varför någon skulle göra något sådant.
I'm just trying to figure out why someone would do such a thing.
Medan han pratade hördes ljudet av ett skott som avlossades.
While he was talking, there was the sound of a shot being fired.
Stålproduktion nådde uppskattat 100 miljoner ton förra året.
Steel production reached an estimated 100 million tons last year.
Jag kommer att vara sexton år gammal på min nästa födelsedag.
I'll be sixteen on my next birthday.
Han visste inte vad han skulle göra med den överblivna maten.
He didn't know what to do with the extra food.
Jag har beslutat mig för att svara på alla frågor offentligt.
I've decided to answer all questions publicly.
Virvelvinden tog med sig förlust av regn till det distriktet.
The typhoon brought lots of rain to that area.
Han återvände hem efter att ha varit borta under tio månader.
He returned home after being away for ten months.
Vi körde för snabbt för att njuta ut av det vackra landskapet.
We drove too fast to enjoy the beautiful scenery.
Var snäll och vänta en stund medan jag gör klart ditt kvitto.
Please wait a moment while I write out your receipt.
Du behöver inte vara rädd. Han kommer inte att göra dig illa.
There is no need to be frightened. He won't harm you.
Det är inte tillåtet för kvinnor att köra bil i Saudiarabien.
Women are not permitted to drive cars in Saudi Arabia.
Jag kunde inte ta mig utanför stadion på grund av folkmassan.
I could not get out of the stadium because of the crowd.
Tom tittade ut genom fönstret på skeppet som kom in i hamnen.
Tom looked out the window at the ship that was coming into port.
De passar varandra på grund ut av deras närliggande intressen.
They are bound together by common interests.