Level 7 Level 9
Level 8

701 - 800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hon blev polis.
She became a police officer.
De stod på rad.
They were standing in a row.
Vi ska ha barn.
We are going to have a baby.
Blunda och sov.
Close your eyes and go to sleep.
Jag är upptagen.
I'm busy.
Jag kan springa.
I can run.
Jag fruktar det.
I fear so.
Han klarade det.
He made it. (managed to do)
Jag behöver dig.
I need you.
Jag gillar båda.
I like both.
Jag gillar jazz.
I like jazz.
Jag älskar rock.
I love rock.
Jag arbetar här.
I work here.
Jag är ursinnig.
I'm furious. (x "rasande")
Jag är hälsosam.
I'm healthy.
Livet är roligt.
Life is fun.
Sådant är livet.
That's life.
Tom är uttråkad.
Tom's bored.
Var inte ledsen.
Don't be sad.
Ta dig ett glas.
Have a drink.
Jag behövde dig.
I needed you.
Jag var hungrig.
I was hungry.
Jag drog mig ur.
I wimped out.
Det är läggdags.
It's bedtime.
Den är för stor.
It's too big.
Fortsätt arbeta.
Keep working.
Hon gillade det.
She liked it.
Det är konstigt.
That's weird.
Tom behöver mig.
Tom needs me.
Ring mig senare.
Call me later.
Han är min chef.
He is my boss.
Han ser blek ut.
He looks pale.
Hur illa är det?
How bad is it?
Hur stor är han?
How big is he?
Jag tror på dig.
I believe you.
Jag var hungrig.
I felt hungry.
Jag måste gå nu.
I must go now. (x "bege sig")
Jag hjälper dig.
I'll help you.
Jag är bara lat.
I'm just lazy.
Det är liknande.
It is similar.
Det är min häst.
It's my horse.
Det är för högt.
It's too loud.
Mary är konstig.
Mary is weird.
Hon hatar honom.
She hates him.
Hon är tvilling.
She is a twin.
Tom är inte här.
Tom is absent. (x "frånvarande")
Tom är förlovad.
Tom's engaged.
Tom har svimmat.
Tom's fainted.
Tom är ursinnig.
Tom's frantic.
Vad ska vi göra?
What'll we do?
Han fick jobbet.
He got the job.
Jag är i London.
I am in London.
Jag ogillar ägg.
I dislike eggs.
Jag fattar inte.
I don't get it. (x "förstår")
Jag är mördaren.
I'm the killer.
Lämna mig ifred!
Leave me alone!
Lyssna på detta!
Listen to this! (x "här")
Säg det tydligt.
Say it clearly.
Ska vi beställa?
Shall we order?
Hon sjunger bra.
She sings well.
Hon är en ängel.
She's an angel.
De litar på dig.
They trust you.
Tom kan inte gå.
Tom can't walk.
Tom är inte död.
Tom isn't dead.
Tom är inte här.
Tom isn't here.
Tom ser blek ut.
Tom looks pale.
Tom ser sjuk ut.
Tom looks sick.
Tom är gladlynt.
Tom's cheerful.
Vi kysstes bara.
We only kissed.
Kan du höra mig?
Can you hear me?
Känner du henne?
Do you know her?
Känner du honom?
Do you know him?
Han drack en öl.
He drank a beer.
Han har gått ut.
He has gone out.
Han är min bror.
He's my brother.
Jag hinner inte.
I can't make it.
Jag bor i Japan.
I live in Japan.
Jag vill drömma.
I want to dream.
Jag hjälper dig.
I'm helping you.
Kate är förkyld.
Kate has a cold.
Titta på katten.
Look at the cat.
Titta bakom dig.
Look behind you.
Läs detta först.
Read this first. (x "här")
Tom dödade Mary.
Tom killed Mary.
Tom saknar Mary.
Tom misses Mary.
Tom är bekymrad.
Tom's concerned.
Vänta en sekund.
Wait one second.
Vi måste flytta.
We have to move.
Vad skrämde dig?
What scared you?
Vad fanns inuti?
What was inside?
Du är så kinkig.
You're so picky.
En hund skäller.
A dog is barking.
Blev Tom skadad?
Did Tom get hurt? (x "-es")
Gör som du vill.
Do as you please.
Gör vad du vill.
Do what you like.
Gör vad du vill.
Do what you want.
Klandrar du Tom?
Do you blame Tom?
Litar du på Tom?
Do you trust Tom?
Vill du ha barn?
Do you want kids?
Var inte så lat.
Don't be so lazy.