Level 10 Level 12
Level 11

Renessansen


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Når kan en si renessansen startet?
Ca. 1420
Hva betyr renaissance?
Gjenfødelse
Hvem var Filippo Brunelleschi?
Florentinsk arkitekt som oppdaget perspektivlovene
Hvem var Filippo Brunelleschi?
Den florentinske renessansens "Grand Old Man"
Hva het den florentinske maleren som i 1420-årene revolusjonerte malerkunsten i ung alder?
Masaccio
Hva het maleren som var lidenskaplig opptatt av perspektivet og malte "Slaget ved San Romano", som var et banebrytende arbeid innen perspektivbruk i storslagne scener i landskapet?
Paolo Uccello
Hvilke motiver er dominerende i ungrenessansens malerier?
Jakt- og slagscener, og avbildninger fra bibelhistorien og tidligkristen tid
Hva var de greske og romerske idealer som ble dratt frem i renessansen?
Mest mulig naturtro gjengivelse av både mennesker og natur
Hva kan gotisk oversettes til?
Barbarisk
Når kom ordet "gotisk" i bruk?
Under renessansen i Italia
Hva gjorde Goterne som utrykket brukt om kunst kommer av?
De inntok og herjet Roma på slutten av 400-tallet. Man var fremdeles sure på dem og brukte dette begrepet på det som var ille.
Hva skiller italiensk og Nord-europeisk renessansekunst?
I nord har man høyere prioritet på detaljgjengivelse av materialer og middelalderens verdiperspektiv henger igjen. I Italia gis komposisjon og perspektiv høyere prioritet.
Hvem er gitt æren for å først og fremst ta i bruk "det gylne snitt" i sine komposisjoner?
Sandro Botticelli
Hvem er den første som forlater de kristne scener til fordel for avbildning av greske myter?
Sandro Botticelli
Hva er en ting Sandro Botticelli er gitt æren for?
Han løste komposisjonens problem og klarte å lage velbalanserte bilder.
Hvem er kunstneren man sier innleder høyrenessansen?
Sandro Botticelli
Når starter høyrenessansen?
1480
Hvilke tre perioder deler en ofte renessansen inn i?
Ungrenessansen, Høyrenessansen, Den nordiske (nordeuropeiske) renessanse
Hvilke 5 bærende elementer regner man må til for å lage fullkomne naturtro og dynamiske bilder?
Farge, rom, lys, bevegelse, plastisitet
Leonardo da Vinci oppfant den såkalte "sfumato"-teknikken. Hva består denne i?
Å male bevisst tåkete og uklart i enkelte deler av bildet
Hva er Michelangelo er særlig kjent for?
Sine banebrytende skulpturer av menneskekroppen
Hvem er kjent for takmaleriene i Det sixtinske kapell
Michelangelo
Hva forbinder du med Giovanni Bellini?
Utstrakt bruk av lys og farge som komposisjonselementer
Hvem er kunstneren som innleder den venetianske renessansen?
Giovanni Bellini
Hvem er den mest kjente maleren fra venetiansk renessanse?
Tizian
Manierismen kjennetegnes av?
En forfinet, dekorativ fortsettelse av renessansen og koloritt og kontraster som peker frem mot barokken
Hvilken kunstperiode er kjent for merkelige påfunn og streben etter originalitet?
Manierismen
Hvem var en av de mest kjente og revolusjonerende kunstnerne fra den Nord-Europeiske renessansen?
Jan van Eyck
Når levde Jan van Eyck?
1390-1441
Hva var et av problemene kunstnerne fikk med komposisjon når de begynte å male naturen?
Komposisjonen ble stiv og unaturlig
Når levde Sandro Botticelli?
1446-1510
I Nord-Europa slår ikke den italienske renessanse-arkitekturen riktig an. Hva skjer i stedet?
Sengotikkens såkalte "dekorative stil" blir tatt enda lenger ut i "den flamboyante stil"
Hva dukket opp i arkitekturen på 1300-tallet?
Den ”dekorative stil”
Hva er den italienske renessansens virkelige store navn?
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael og Tizian
Hvem er den nord-europeiske renessansens virkelig store navn?
Dürer, Holbein og Grünewald
Hva kjennetegner den venetianske renessansens malerkunst?
Lys og farge
Når var manierismen?
Ca fra 1520 til begynnelsen av 1600-tallet
Hva var tre sjangre som var veldig populære å male i den nederlandske gullalderen?
Genremaleri, landskap, stilleben
Hva var en grunn til at genremaleri ble født i den Nederlandske gullalderen?
Kirken kunne ikke ha innvendinger mot bilder av for eksempel hverdagslige scener