Level 12 Level 14
Level 13

Barokken


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hva betyr Barokk?
Absurd, grotesk
Hvem kom opp med navnet barokk?
Kritikere på 1700-tallet som mente at dette var beskrivende for det som brøt med de klassiske arkitektur-regler
Når regnes barokken?
1600 - 1750
Er det en klar overgang mellom barokken og renessansen i malerkunsten?
Nei
Når var 30-årskrigen?
1618-1648
Hva var Europas mektigste stat under barokken?
Frankrike
Når sluttet Sveriges storhetstid?
1709
Hvilke to land vokser frem som handelsmakter under barokken?
England og Nederland
Når kan vi si barokken var blitt fult utviklet som stil?
På midten av 1600-tallet
Hva betyr Claire-obscure, som var særlig brukt i barokken?
betegner innen maleri og grafikk en teknikk med sterk kontrast mellom lys og skygge
Hva er fire ting som kjennetegner barokken?
Claire-obscure, genre-maleri, overdådighet og portretter
En av de store barokkmalerne virket i Spania. Hva het han?
Diego Velazquez
Hva er Jan Steen er spesielt kjent for?
Sine skildringer av folkelivet
I fransk barokk er der to malere som er særlig kjent for ettertiden. Hva het de?
Claude Lorrain og Nicolas Poussin