Level 16 Level 18
Level 17

Romantikk og realismen


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Når var romantikken/idealismen?
1800-1850
Når var realismen/naturalismen?
1840-1880
Hvor faller Pre-rafaelittene?
Under romantikk/idealisme
Hvor faller tysk-romerne?
Under romantikk/idealisme
Hva var romantikken en reaksjon på?
Opplysningstidens fornuftsidealer
Hva blir romantikken et middel på i Norge?
Det blir et middel for å fremme nasjonale idealer
Hva kjennetegner romantikken?
Naturlengsel og mystikk, det følende, filosoferende og lidenskapelige menneske, Ensomhet, ”Weltschmerz” og troen på fortidens uskyld
Hva betyr "Weltschmerz", som var et kjennetegn ved romantikken?
(tysk «verdenssmerte») Det betegner den smertelige følelsen en opplever som forstår at den fysiske virkeligheten aldri kan tilfredsstille sinnets behov, en følelse av egen og av verdens utilstrekkelighet.
Hva var spesielt med Francisco de Goya?
Han hadde flere stiler og svært ulike motivvalg
Hva var spesielt med romantikken i Norge?
Det var den første stilen som fikk sitt eget uttrykk
Hvorfor var romantikken så bra for Norge?
Stilen var beleilig for nasjonsbyggingen etter 1814
Hva står sentralt i nasjonalromantikken?
Fremstillingen av den storslagne norske natur og landets rene og stolte bonde- og fiskerbefolkning
Hvem sies å ha startet realismen?
Barbizonskolen
I 1840-årene forlater flere kunstnere romantikken. Hvorfor?
For å male virkeligheten som de mener de ser den
Hvorfor blir naturalismen til?
Kunstnere ønsker å male virkeligheten slik den er som en reaksjon på romantikkens glorifisering
Hva mente prerafaelittene?
At hvis sannheten ligger i religionen, må vi tilbake til før Rafael, til ungrennesansens ånd
Hva kjennetegner prerafaelittenes kunst?
Motivene er romantiske: Sterke følelser fra legender fra den klassiske litteraturen og middelalderen
Hva var Tysk-romerne?
En tysk skole som mente man måtte kombinere det objektive og det subjektive
Hva er fellesnavnet for tysk-romerne og prerafaelittene?
Idealistene
Hvilket land tilhørte Barbizonskolen?
Frankrike
Hva bygde Barbizonskolen på?
De gamle nederlandske mestere, på Constable og på et direkte naturstudium
Hva er realismen som epoke i norsk kunst preget av?
Sosial skildring og en samfunnskritisk holdning
Hva krevdes fra billedkunsten i realismen?
En tro fremstilling av naturen og virkeligheten
Hva var naturalismen?
Kunstoppfatning som har naturen som forbilde og en nøyaktigst mulig gjengivelse av den som formål, uten bruk av idealiserende eller abstraherende midler
Hvilken annen retning kan en si naturalismen hører til?
Realismen
Hvilken retning kan romantikkens John Constable sies å ha begynt på allerede på 1820-tallet?
Realismen