Level 1 Level 3
Level 2

Forskjellen på denotasjon og konnotasjon