Level 19 Level 21
Level 20

Impresjonismen og Postimpresjonismen


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hvem regner vi som den store brobyggeren mellom realismen og impresjonismen?
Édouard Manet
Hva mente impresjonistene om atelierarbeid?
Det viser ikke virkeligheten!
Hva kjennetegnet impresjonismen?
Helt nye måter å se virkeligheten på, der man for eksempel tok hensyn til at også skyggene har farge og at virkeligheten i et øyeblikk er et ”kaos av lys og farge”
Hvem er impresjonismens kanskje tre fremste representanter?
Monet, Renoir og Pissarro
Hvilken spesiell stil, som blant annet Georges Seurat er kjent for, kan knyttes både til impresjonismen og post-impresjonismen?
Pointillisme
Når levde Claude Monet?
1840-1926
Paul Cézanne var enig med impresjonistene i deres fargeoppfatning, men hva var det han savnet?
Den harmoniske komposisjon, enkelhet og balanse fra rennesanse-verkene
Hva ønsket Gauguin å gjøre med kunst?
Gjengi det enkle og umiddelbare
Når var postimpresjonismen?
På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet
Hvem var noen av de viktigste postimpresjonistiske malerne?
Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat og Vincent van Gogh
Hva kan vi hevde Vincent van Gogh introduserte i malerkunsten?
Koloritt fjernet fra naturgjengivelse samt at kunstneren kunne uttrykke sitt sjeleliv på lerretet