Level 24 Level 26
Level 25

1900 og videre


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hva kalles den italienske stilart som var preget av sterk tro på teknologien?
Futurismen
Hvem gis æren for å være den første non-figurative maleren?
Vasilij Kandinskij
Når var symbolismen?
1880-1900
Hvem var den første og fremste eksponenten av symbolisme?
Edvard Munch
Hvilke to post-impresjonister kan en si har fellestrekk med symbolismen?
van Gogh og Gaugin
Når levde Edvard Munch?
1863-1944
Hva kjennetegner jugendstilen?
Skjønnhet, oftest preget av organiske former, og motivet løses opp i dekorativ ornamentikk
Hvem var den fremste representanten for jugendstilen?
Gustav Klimt
Hva er et annet navn på jugendstilen?
Art nouveau
Henri Matisse er regnet som høvding innen en stilart som var sterkt preget av koloritt og "tøylesløs" malestil. Hva kaltes denne?
Fauvismen
Tamara de Lempicka er en kunstner som normalt plasseres i en stilart som først og fremst assosieres med interiør- og industridesign på 1920- og 1930-tallet. Hva heter den?
Art Deco
Hva er noen stilarter/institusjoner/begrep som forbindes med fremveksten av "modernismen"?
De Stilj, Russisk konstruktivisme, Kubismen og Bauhaus
Hvem er noen av pionerene innen modernismen?
Lyonel Feininger, Piet Mondrian og Paul Klee
Hva er dadaismen kjent for?
Absurd kunst
USA har spesielt tre kunstnere som er kjente fra epoker før den non-figurative kunstens dominans etter 2. Verdenskrig. Hvem var de?
Lyonel Feininger, James Abott McNeill Whistler og Edward Hopper
Hva heter Action Paintingens far, som ble kalt "Jack the Dripper"?
Jackson Pollock
Hva betyr fauves?
”Ville dyr”
Hva var viktig for følgerne av fauvismen?
Bildene skulle ”være seg selv”, ikke symbolisere noe utenforliggende, slik som i symbolismen
Hva kjennetegner ekspresjonismen?
Forenkling, klare konturer og lysende farger
Hva var Russisk konstruktivisme?
En (Sovjet-)russisk retning som i utgangspunktet var non-figurativ avant-garde
Når var dadaismen?
1916-1925
Hva mente dadaistene?
Verden er absurd, livet er absurd, kunsten må avsløre dette ved å være absurd!
Hva var dadaistenes problem?
Dadaistenes antikunst kunne bare sjokkere med den ”seriøse kunsten” som referanse.
Hvem er anerkjent som den første collage-kunstneren?
Kurt Schwitters
Når var surrealismen?
1924-1945
Hva var Neue Sachlichkeit(Verismen)?
Tysk retning som (igjen) malte ting ”som de var” , men dog ofte fordreid og karikert.
Når var den Neue Sachlichkeit(Verismen)?
1920-1933
Hva blir helt dominerende i etterkrigstiden?
Kunstnerens individuelle uttrykk
Siden når har datamaskiner vært brukt i visuell kunst?
Siden 1960-tallet
Hva heter formen for kunst som tar i bruk digitale verktøy?
Digitalismen
Hva er det engelske navnet på den russiske maleren Vasilij Kandinskij?
Wassily Kandinsky