Level 26 Level 28
Level 27

Basert på tidligere eksamener


91 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hvilken stilart tilhørte Giotto di Bondone?
Pre-renessanse
Hvilken stilart tilhørte Masaccio?
Ung-renessanse
Hvilken stilart tilhørte Jan van Eyck?
Nord-europeisk renessanse
Hvilken stilart tilhørte Tizian?
Ventetiansk høy-renessanse
Hvilken stilart tilhørte Jan Steen?
Nederlandsk barokk
Hvilken stilart tilhørte Peter Paul Rubens?
Katolsk barokk
Hvilken stilart tilhørte Jean-Baptiste Camille Corot?
Naturalisme
Hvilken stilart tilhørte Claude Monet?
Impresjonisme
Hvilken stilart tilhørte Paul Gauguin?
Post-impresjonisme
Hvilken stilart tilhørte Edvard Munch?
Symbolisme
Hvilken stilart tilhørte Henri Matisse?
Fauvisme
Hvilken stilart tilhørte Pablo Picasso?
Kubisme
Hvilken stilart tilhørte Rene Magritte?
Surealisme
Hvilken stilart tilhørte Mark Rothko?
Abstrakt ekspresjonisme
Hvilken stilart tilhørte Roy Lichtenstein?
Popkunst
Hvilken stilart tilhørte Michelangelo di Caravaggio?
Barokk
Når regnes cirka renessansen?
1420-1550
Hva kan en si kunstnerne gjorde i henhold til sjanger under barokken?
De spesialiserte deg på sjanger
Hvilke kjennetegn har et barokk-bilde?
Store kontrastforskjeller, samt svulstige og overdyngede bilder
Hva er impresjonistene den siste grupperingen som gjør på nesten hundre år?
Avbilder virkeligheten uten stilisering og fortolkning
Hva mente impresjonistene en måtte gjøre for å fange øyeblikkets lys i naturen?
Man måtte male utendørs og i et hurtig tempo
Hva var impresjonistene de første til å oppdage om skygge?
At de ikke var fargeløse, men tok et anstrøk av fargene til objekter rundt
Hva kalte impresjonistene seg før det ordet festet seg?
Realister
Hvem er tre kunstnere som i første rekke er regnet som impresjonister?
Camille Pissaro, Pierre-Auguste Renoir og Claude Monet
Hvem er fire kunstnere kjent fra nederlandsk sjangermaleri?
Frans Hals, Jan Steen, Rembrandt van Rijn og Jan Vermeer
Hvem er en kunstner fra 1800-tallet som gikk sine egne veier?
Francisco de Goya
Hvem er tre kunstnere som er vanlig å kalle postimpresjonister?
Vincent van Gogh, Paul Cézanne og Paul Gauguin
Hva heter stilarten som dukker opp etter 1. Verdenskrig som henter sin inspirasjon fra underbevisstheten og drømmeverdenen?
Surrealisme
Hvilken kunstner gis æren for å være de første non-figurative maler?
Vasilij Kandinskij/Wassily Kandinsky
Hva kalles stilarten mellom renessansen og barokken?
Manierisme
Hvem er fire kunstnere knyttet til amerikansk kunst etter 2. Verdenskrig?
Mark Rothko, Roy Lichtenstein, Jacson Pollock og Victor Vasarely
Hva betegnes Edvard Munch som?
Symbolist, en stil som er en forløper for ekspresjonismen
Hva er Jackson Pollock oppfinneren av?
Action Painting
Hvilke perioder hadde Pablo Picassos kunstnerliv?
Den blå perioden, den rosa perioden, analytisk kubisme og konstruktiv kubisme
Når kan det sies den amerikanske maleren Edward Hopper var fra?
1940-tallet
Hvilken stilart arbeidet Emil Nolde i?
Ekspresjonisme
Hvilken nasjonalitet og stilart tilhørte Claude Lorrain?
Frankrike og barokken
Hvilken stilart tilhørte Gustave Courbet?
Realisme
Hvilke av disse kunstnerne hørte IKKE til romantikken/nasjonalromantikken? Caspar David Friedrich, Christian Krogh, Lars Hertervig eller I. C. Dahl?
Christian Krogh
Hva er noen stilarter/begreper/institusjoner som forbindes med fremveksten av modernismen?
Russisk konstruktivisme, De Stilj og Bauhaus
Hvem regnes av mange som grunnleggeren av surrealismen?
Giorgio de Chrico
Hvem er tre surrealister?
Salvador Dali, Rène Magritte og Max Ernst
Hva er en stilart som oppstår i Frankrike på midten av 1800-tallet?
Realisme
Ved hvilken "instutisjon" finner vi de første pionerene til realismen?
Barbizon-skolen
Hva var realistenes filosofi?
Deres filosofi gikk på å trekke inspirasjon rett fra naturen, ikke bruke naturen til å uttrykke melankoli og drama, slik romantikerne gjerne gjorde
Hva kan kunstnerne innen Barbizon-skolen mer korrekt benevnes som?
Naturalister
Hvem var kunstneren som malte "Høyvognen" allerede på 1820-tallet som enkelte mener viser til at realismen ikke oppsto i Frankrike?
Den engelske maleren John Constable
Hva er de mest kjente navnene fra Barbizon-skolen?
Jean-Baptiste Camille Corot og Jean-François Millet
Hvem er en norsk nevneverdig kunstner innen naturalismen?
Christian Krogh
Hvem er en svært viktig brobygger mellom naturalismen/realismen og impresjonismen?
Edouard Manet
Når er det rimelig å hevde at den moderne kunsten startet?
Med postimpresjonistene
Hvem er de fremste representantene for pointillismen?
Georges Seurat og Paul Signac
Hvem regnes som den første barokkmaler?
Caravaggio
Hvem er en kunstner fra 1800-tallet som gikk sine egne veier?
Joseph Mallord William Turner
Hvem er tre malere en kan kalle rene impresjonister?
Camille Pissaro, Pierre-Auguste Renoir og Claude Monet
Hvilke tre av kunstnerene hører til blant pionerene innen modernismen (tenk mellomkrigstid)?
Lyonel Feininger, Paul Klee og Piet Mondrian
Hvem er fire kunstnere knyttet til amerikansk kunst etter 2. Verdenskrig?
Andy Warhol, Mark Rothko, Roy Lichtenstein og Jacson Pollock
Hva kan vi hevde at modernismens innerste vesen er?
Å forenkle/stilisere og fjerne "indre mening" fra kunsten til fordel på fargenes og formenes egenskaper satt opp i bevisste komposisjoner
Hva er teknisk sett hovedtendensen i kunsten fra renessansen til og med impresjonismen?
Å gjengi naturen/virkeligheten mest mulig korrekt
De non-figurative stilartene er praktisk talt enerådende fra 1945 og frem til slutten av 1960-tallet. Hva er to stiltarter kan ikke kalles non-figurative?
Pop-kunst og fauvisme
Når ca var den nord-europeisk renessansen?
1420-1550
Når ca var postimpresjonismen?
1880-1910
Når ca var Art noveau/Jugend?
1890-1910
Når ca var neoklassisismen?
1750-1830
Når ca var abstrakt ekspresjonisme?
1945-1970
Hvilken kunstner kan regnes å tilhøre stilarten geometrisk abstraksjon/abstrakt ekspresjonisme?
Mark Rothko
Når ca var impresjonismen?
1860-1900
Når ca var barokken?
1600-1750
Når ca holdt Pre-rafaelittene på?
1850-1880
Når ca var middelderen (ihvertfall kunstmessig)?
500-1400
Når ca var kubismen?
1910-1940
Når ca var pop-kunst?
1955-1965
Når ca var fauvismen?
1905-1920
Når ca var pointillismen?
1880-1900
Hvem var det som revolusjonerte malerkunsten da han på begynnelsen av 1300-tallet gikk bort fra middelalderens verdiperspektiv og begynte å male mer virkelighetsnært?
Giotto di Bondone
Hvem var det som, ved sin bruk av sentralperspektiv i bildene, som regnes som den viktigste pioneren for renessansen?
Masaccio
Hvilken kunstner i ungrenessansen er kjent for sitt perspektivbruk i maleriene "Slaget ved San Romano", "Munken Fra Angelico" og "Piero della Francesca"
Paolo Uccello
Hvem er det som fra rundt 1470 pionerer ved å gå bort fra bare religiøse tema, og begynner å male e scener fra gresk mytologi?
Sandro Botticelli
Hvordan skiller den venetianske renessansen seg fra den florentinske?
Først og fremst ved bruken av farge som viktig komposisjonselement
Hvor skjer den Nord-Europeiske renessansen først og fremst?
I nederlandske og tyske områder
Hva er mest typisk i den Nord-Europeiske renessansen?
Samvittighetsfull gjengivelse av de minste detaljer, og en utstrakt symbolbruk i bildene
Hva var årsakene til at kunstutviklingen i De frie Nederlandene ble så anderledes enn i resten av Europa?
De politiske forholdene med mangel på maktkonsentrasjon (fravær av kongehus og enhetlig kirke) førte til relativ stor toleranse.
Hva var årsakene til at kunstutviklingen i De frie Nederlandene ble så anderledes enn i resten av Europa?
Den reformerte kirkens skepsis til bilder gjorde at det tradisjonelle markedet for kunstnerne ble borte
Hva var årsakene til at kunstutviklingen i De frie Nederlandene ble så anderledes enn i resten av Europa?
Rike kjøpmenn ville ha portretter og dekorasjoner til sine herskapshus
Hva var årsakene til at kunstutviklingen i De frie Nederlandene ble så anderledes enn i resten av Europa?
Kunstnerne måtte i stor grad fallby sine verker i stedet for å male på bestilling
Hva var årsakene til at kunstutviklingen i De frie Nederlandene ble så anderledes enn i resten av Europa?
Nasjonsbyggingen etter selvstendigheten fra Spania, fremelsket en nasjonal kunst som bl.a. fremhevet landskap og folkeliv.
Hvilken stilart som dukker opp rundt 1900 har som filosofi å bruke forenkling for å styrke uttrykket?
Ekspresjonismen
Når ca var romantikken?
1800-1890
Når ca var den Nederlandske Gullalderen?
1600-1750
Når ca var surrealismen?
1920-1945
Hva var jugend-kunsten en reaksjon på?
Den akademiske kunsten fra 1800-tallet.