Level 2 Level 4
Level 3

Utrykkshistorie


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Forholdet mellom kunstverket og virkeligheten
Imitasjonsteori
Forholdet mellom kunstner og kunstverk
Uttrykksteori
Forholdet mellom kunstverk og betrakter
Opplevelsesteori
Forholdet til kunstverket alene
Modernistisk teori
Kunsthistoriens begynnelse
Hva regnes Flodrikenes kunst som?
Å bevare liv
Hva var Egyptisk kunsts hovedfunksjon?
Det du bokstavelig talt ser
Dennotasjon
Hva du ser utover det denotative
Konnotasjon