Level 7 Level 9
Level 8

Middelalderen


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fra vest-romerrikets fall i 476 til renessansens fremvekst fra rundt 1350.
Når regner vi middelalderen?
Å fremstille bibelhistorien for allmuen samt å fremstille konger og stormenns bedrifter
Hva var de typiske rollene til kunsten i middelalderen?
Svært gjennomarbeidede og intrikate mønstre
Hva er typiske trekk ved et middelalder-maleri?
Nøytrale bakgrunner som fremhever de hellige personer på bildene
Hva er typiske trekk ved et middelalder-maleri?
Et verdi-perspektiv; viktige personer er gjerne større enn de uviktige
Hva er typiske trekk ved et middelalder-maleri?
Verdi-perspektiv; Pesonene er malt mest mulig tydelig, ikke slik de faktisk ville sett ut for betrakteren
Hva er typiske trekk ved et middelalder-maleri?
De ble assosiert med hedenske gudebilder.
Hvorfor var statuer forbudt i kirkene i tidlig middelalder?
1200
Når cirka skjedde skiftet i kirkearkitektur fra romansk til gotisk stil?
I de bysantinske ikonmaleriene
I hvilken kunst ble klassiske idealer best bevart gjennom middelalderen?
Giotto di Bondone
Hva heter den første kunstneren som tar kunsten ut av middelalderen og inn i "pre-renessansen"?
Den katolske kirkes storhetstid
Hva kjennetegner senmiddelalderen?