Level 21 Level 23
Level 22

Level 22


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go against the grain for somebody
wbrew czyjejś naturze
go ahead!
proszę bardzo!
go and see somebody
odwiedzić kogoś
go back on one’s word
nie dotrzymać słowa
go camping
jechać na obóz/biwak
go down in history
przejść od historii, zapisać się w historii
go down in value
tracić na wartości
go from one extreme to the other
popadać w skrajności
go halves
dzielić się po połowie
go into details
wdawać się w szczegóły
go on a date
iść na randkę
go on a journey
wyruszyć w podróż
go on a trip
pojechać na wycieczkę
go on holiday
jechać na wakacje
go one step further
pójść o krok dalej
go out of fashion
wychodzić z mody
go through a difficult stage
przechodzić trudny okres
go to ruin
popaść w ruinę
go too far
posunąć się za daleko
God willing
jeśli Bóg pozwoli
good luck!
powodzenia!
grab the chance
skorzystać z szansy/okazji
great deal of something
dużo czegoś
ground is burning under somebody’s feet
grunt pali się komuś pod nogami
grow out of something
wyrosnąć z czegoś