Level 5 Level 7
Level 6

Level 06


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be in the habit of doing something
mieć zwyczaj coś robić
be in the lead
być na prowadzeniu, prowadzić
be in the process of doing something
być w trakcie robienia czegoś
be in the public eye
być osobą publiczną, być w centrum zainteresowania
be in the same boat
jechać na jednym wózku
be in use
być w użyciu
be looking for trouble
szukać kłopotów
be lost for words
nie móc znaleźć słów
be lost in thoughts
być pogrążonym w myślach
be marked by something
charakteryzować się czymś
be master of something
być mistrzem w czymś / być panem czegoś
be meant for
być przeznaczonym dla
be more of a hindrance than a help
bardziej przeszkadzać niż pomagać
be my guest
nie krępuj się, proszę bardzo
be no match for somebody
nie dorównywać komuś
be not long for this world
długo nie pociągnąć, długo nie pożyć
be on everybody’s lips
być na ustach wszystkich
be on good terms with somebody
być z kimś w dobrych stosunkach
be on somebody’s side
być po czyjejś stronie
be on the dole
być na bezrobociu
be on the right track
być na właściwym tropie
be on top form
być w szczytowej formie
be oneself again
być znowu sobą
be out of question
nie wchodzić w rachubę, być wykluczonym
be out of work
być bez pracy