1
Ready to learn
Temas de conversación 1
2
Ready to learn
Frases útiles 1
3
Ready to learn
Intereses 1
4
Ready to learn
Cuénteme sobre su vida 1
5
Ready to learn
Contadnos sobre vuestras vacaciones 1
6
Ready to learn
Política 1
7
Ready to learn
Frases útiles 2
8
Ready to learn
Intereses 2
9
Ready to learn
Contadnos sobre vuestras vacaciones 2
10
Ready to learn
Política 2
11
Ready to learn
El tiempo 1
12
Ready to learn
Deportes 1
13
Ready to learn
¿Qué ocurre? 1
14
Ready to learn
Salud 1
15
Ready to learn
Cuénteme sobre su vida 2
16
Ready to learn
Contadnos sobre vuestras vacaciones 3
17
Ready to learn
Política 3
18
Ready to learn
El tiempo 2
19
Ready to learn
Deportes 2
20
Ready to learn
Posesiones 1
21
Ready to learn
Contadnos sobre vuestras vacaciones 4
22
Ready to learn
Discutir 1
23
Ready to learn
Deportes 3
24
Ready to learn
¿Qué ocurre? 2
25
Ready to learn
Posesiones 2
26
Ready to learn
Posesiones 3
27
Ready to learn
Discutir 2
28
Ready to learn
Crimen 1
29
Ready to learn
Dar consejos 1
30
Ready to learn
Deportes 4
31
Ready to learn
Crimen 2
32
Ready to learn
Contadnos sobre vuestras vacaciones 6
33
Ready to learn
El tiempo 3
34
Ready to learn
¿Qué ha ocurrido? 1
35
Ready to learn
Salud 2
36
Ready to learn
Posesiones 3
37
Ready to learn
Crimen 3
38
Ready to learn
Sueños 1
39
Ready to learn
Relaciones 1
40
Ready to learn
Deportes 5
41
Ready to learn
¿Qué ha ocurrido? 2
42
Ready to learn
Salud 3
43
Ready to learn
Sueños 2
44
Ready to learn
Posesiones 5
45
Ready to learn
Relaciones 2
46
Ready to learn
Discutir 3
47
Ready to learn
Dar consejos 2
48
Ready to learn
Modismos y expresiones
49
Ready to learn
Discutir 4
50
Ready to learn
Modismos y expresiones
51
Ready to learn
Crimen 4