Level 11 Level 13
Level 12

2.3


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
onrecht
iniuria, ae
zoon
filius, i
gezag, heerschappij
imperium, i
prijs, waarde
pretium, i
oude man
senex, senis
1 zelf, hijzelf 2 juist
ipse, a, um
bewaren, bewaken, redden
servāre
verdedigen, beschermen
defendĕre
weggaan
abīre
gaan naar, komen naar, zich wenden tot
adīre
(telkens) wanneer, toen
cum (voegwoord)
wanneer?
quando
opdat niet, om niet te, om te voorkomen dat
ne