Level 18 Level 20
Level 19

3.3


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
huishouden, personeel
familia, ae
echtgenoot
marītus, i
liefde
amor, amōris
boom
abor, abŏris (v).
pijn, verdriet
dolor, dolōris
(onmondig) kind
infans, infantis
de dood
mors, mortis
vrouw
mulier, muliĕris
bot, been
os, ossis (o.)
misdaad
scelus, scelĕris
hoog, diep
altus, a, um
blank, schitterend wit
candidus, a, um
grootste, zeer groot
maximus, a, um
naakt
nudus, a, um
beheren, besturen
administrare
kleven
haerēre
(op)nemen
sumĕre
begeren, verlangen
cupĕre (cupĭ-o)
pf. van comsumĕre: volledig tot zich nemen, verbruiken
consumpsi
pf. van urĕre: (ver)branden
ussi
pf. van trahĕre: trekken
traxi
pf. van sentire: menen
sensi
pf. van ferre: (ver)dragen, brengen
tuli
perf. act. van facere (facio)
feci
en ook
ac