Level 24 Level 26
Level 25

4.3


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bewaking, wacht
custodia, ae
koningschap, heerschappij
regnum, i
broer
frater, fratris
hoop
spes, ei
ongehuwd meisje, maagd
virgo, virginis
tweeling-
geminus, a, um
naast, dichtste
proximus, a, um
geboeid
vinctus, a, um
pf. van flectĕre: (af)buigen, wijzigen
flexi
pf. van praebēre: aanbieden
praebui
pf. van addĕre: toevoegen aan
addidi
pf. van ponĕre: plaatsen
posui
pf. van parre: baren
pepĕri
noch, en niet
nec