Level 3 Level 5
Level 4

1.3b


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
god
deus, i
gezant
legatus, i
geluid
sonus, i
hoofd
caput, capitis
geschreeuw
clamor, clamoris
gewoonte
mos, moris
gedrag
mores
koning
rex, regis
beweging
motus, motus
1 roepen 2 noemen
vocāre
lachen
ridēre
bang maken
terrēre
laten gaan, zenden
mittĕre
1 vragen, verlangen 2 streven naar 3 gaan naar
petĕre
beginnen
incipĕre, -io
te voorschijn brengen
proferre
vrij
liber, era, erum
klein
parvus, a, um
één, (als) enige, alleen
unus, a, um
ander
alius, a, um
één voor één, elk afzonderlijk
singuli, ae, a (mv)
geheel, ieder, elk
omnis, omne
alle
omnes, omnia (mv)
iedereen
omnes
alles
omnia
die, dat; wie, wat; dewelke (betr. vnw.)
qui, quae, quod (gen. cuius)
toevallig
forte (bijw.)
plots, plotseling
subĭto
opdat, om te
ut
uit, van
e(x) + abl.
boven op
supra + acc.