Level 50 Level 52
Level 51

TL2 1.6


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zwaard
gladius, i
vijand
inimicus, i
1 afstand 2 duur
spatium, i
wal (met palissade)
vallum, i
centurio (officier over 100, later 80 man)
centurio, centurionis
lof
laus, laudis
onafgebroken
perpetuus, a, um
overig
reliquus, a, um
scherp, fel, heftig
acer, acris, acre
1 lager 2 minder
inferior, inferius
meerdere, tamelijk veel (zelfstandig: de meerderheid)
(com)plures, (com)plurium
welke?
qui(s), quae, quod
een of andere, sommige
aliqui, aliquae, aliquod
naderen
appropinquare + dat.
twijfelen (aan iets), aarzelen (om iets te doen)
dubitare
menen
existimare
afwachten, wachten op
expectare
aandringen, achtervolgen
instare
oordelen, menen
iudicare
1 zich inspannen 2 lijden
laborare
bijeenhouden
continēre
vallen
cadĕre
omdraaien, veranderen
convertĕre
vastmaken
figĕre
verhinderen, belemmeren
impedire
een beetje
paulum
buiten
extra + acc.
binnen
intra + acc.