Level 51 Level 53
Level 52

TL2 2.1


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slavernij
servitium
1 brons 2 geld
aes, aeris (o)
vrijheid
libertas, libertatis
getuige
testis, testis
(de) wil
voluntas, -atis
vrucht
fructus, us
houding, toestand
habitus, us
aanblik, uiterlijk
species, ei
van een ander, andermans, vreemd
alienus, a, um
eervol, fatsoenlijk
honestus, a, um
1 opvallend, bijzonder 2 bekend, beroemd
insignis, e
iemand
quidam, cuiusdam
iets
quiddam, cuiusdam
een of ander, 'n
quidam, quaedam, quoddam
missen, niet hebben
carēre + abl.
bevallen, in de smaak vallen
placēre + dat.
1 ontstaan 2 opkomen (van de zon) 3 geboren worden
oriri
aankomen, bereiken
pervenire
vanwege
propter + acc.
van alle kanten
undique
(bij comparativus:) dan...
quam