Level 53 Level 55
Level 54

TL2 2.3


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tribuun (belangrijke functie in de politiek of het leger)
tribunus, i
1 magistraat, functionaris 2 ambt
magistratus, us
onschendbaar, heilig
sanctus, a, um
het is toegestaan
licet + dat.
ik mag ("het is toegestaan aan mij")
licet mihi
1 weggaan 2 toegeven 3 toestaan
conceděre
begonnen zijn (komt alleen in perfectum voor)
coepisse, 1e persoon coepi
tegen, tegenover
adversus + acc.