Level 60 Level 62
Level 61

TL2 3.2


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
schouder
(h)umerus, i
overweging, het (na)denken
cogitatio, onis
hart
cor, cordis
gezicht, hoofd
frons, frontis
zijde, zijkant
latus, lateris
zwart
niger, nigra, nigrum
opdragen, toevertrouwen
mandare
pijn/verdriet hebben
dolēre
overhandigen, uitlenen
traděre
kijken naar, aanschouwen
aspicere, io
meer (bijw.)
amplius
1 waarom 2 daarom
quare
1 totdat 2 mits
dum + coni.
1 terwijl 2 zolang als
dum + ind.