Level 66 Level 68
Level 67

TL2 5.1 - KJZN


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jongeman
adulescens, -centis
akker
ager, agri
ander
alius, alia, aliud
vriend
amicus, i
vóór
ante + acc.
vergroten, vermeerderen
augēre (augeo)
goed
bonus, a, um
vlug
cito (bijw.)
samen-
con-
samenhouden, inhouden
continēre (contineo)
geloven
credĕre (credo)
wanneer, toen
cum + ind.
zorgen voor, verzorgen
curare
dag
dies, ei
1 terwijl 2 totdat
dum
kopen
emĕre (emo)
uit
ex + abl.
achten, menen
existimare
daad, feit
factum, i
gemaakt, gedaan
carmen
ijzer, zwaard
ferrum, i
zoon
filius, i
houden, hebben
habēre
van hier, hier vandaan
hinc
die daar, hij daar
ille, illa, illud
binnen
intra + acc.
gaan, komen
ire (eo)
hij, zij, het; die, dat
is, ea, id
vrij
liber, era, erum
het bevalt, het doet genoegen
libet
het mag, het is toegestaan
licet
meer
magis
meester
magister, magistri
opdragen, in handen geven
mandare
maat, manier
modus, i
want, inderdaad
nam
"dit is een vraag" (niet vertalen)
-ne
niemand
nemo, neminis
nacht
nox, nocis
getal, aantal
numerus, i
nu
nunc
heel, geheel
omnis, e (ev.)
best, zeer goed
optimus, a, um
handpalm, palmtak
palma, ae
deel, stuk
pars, partis
weinige
pauci, ae, a
door, door en door
per-
dan
quam (bij comperativus)
wanneer?
quando
krijgsdaden
res gestae
breken, verbreken
rumpĕre (rumpo)
op het platteland
ruri
platteland, landgoed
rus, ruris (o.)
oude man
senex, senis
slaaf
servus, i
over
trans-
overhandigen, overgeven
tradĕre (trado)
jouw
tuus, a, um
opdat, om te, zodat
ut + coni.
moed, kwaliteit, deugd(elijkheid)
virtus, virtutis