Level 7 Level 9

28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
herinnering, geheugen
memoria, ae
meester
magister, magistri
jongen, slaaf
puer, pueri
wijn
vinum, i
zon
sol, solis
huis
domus, domus (v.)
hand
manus, manus (v.)
gezicht
facies, faciei
hard
durus, a, um
zacht
mollis, molle
vragen
rogāre
(be)groeten
salutāre
moeten
debēre
houden, hebben
habēre
bevelen
iubēre (iubeo)
zitten
sedēre
wijken, (weg)gaan
ceděre
1 verzamelen 2 kiezen 3 lezen
legěre
teruggeven
redděre
opstaan
surgěre (surgo)
schrijven
scriběre
ergens heenbrengen, overbrengen
afferre
gaan
īre
plaatsen
poněre (pono)
1 na 2 achter
post
hier
hīc (bijw.)
nadien, daarna
postea
eerst
primum (bijw.)