Level 22 Level 24
Level 23

Verbs: Infinitive


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å være trygg på
to be certain of
å pleie
to tend
å pleie å være
to usually be
å vise
to show
å spise
to eat
å lage
to make
å bli
to become
å finne
to find
å holde
to hold
å velge
to choose
å kjøpe
to buy
å betale
to pay
must
å vaske
to wash
å regne
to rain
å miste
to misplace, to lose (something, things, objects)
å sove
to sleep
å møte
to meet
å gjøre
to do
å lære
to learn
å kjøre
to drive
en bil
a car
å leie
to rent
en leiebil
a rental car
å bruke
to use
å hjelpe
to help
å bestemme
to decide
å lytte
to listen
å dra
to go (somewhere)
å si
to say
å skrive
to write
å høre
to hear
å løpe
to run
å stenge
to close, make inaccessible (store, road)
å forklare
to explain
å få
to get, to receive, to obtain
å endre
to change
å vite
to know (a fact)
å jobbe
to work
å tro
to believe
å tenke
to think
å åpne
to open
å arbeide
to work
å bo
to reside
å komme
to come
å synge
to sing
å studere
to study
å danse
to dance
å lese
to read
å forsøke
to attempt
å prøve
to try, to test
å fortsette
to continue
å gi
to give
å begynne
to begin
på nytt
"again", "new"
å be
to ask, to pray, to invite
å regne med
to count on (someone)
å stå
to stand