Level 46 Level 48
Level 47

Computers


58 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
et nettsted
a website
å poste
to post
et innlegg
an entry, post
en konto
an account
tilgjengelig
available, accessible
en lenke
a link
en blogg
a blog
å redigere
to edit
redigerte
edit/edited (simple past)
et internett
an internet
et tastatur
a keyboard
en programvare
a software
å laste ned
to download
en e-post
an e-mail
å e-poste
to email
å abonnere på
to subscribe to
en hjemmeside
a home page
en fil
a file
en maskinvare
a hardware
en tilgang
an access
et nett
a web, net
et program
a program
et programmeringsspråk
a programming language
gyldig
valid, acceptable
å installere
to install
å kommentere
to comment
en utgave
an edition, version
å klikke
to click
klikket
clicked (simple past)
å logge
to log
et nettverk
a network
å slå av
to turn off
å slå på
to turn on
et brukernavn
a username
et uhell
an accident, bad luck
ved et uhell
"by accident"
en robot
a robot
et vedlegg
an attachment
et passord
a password
å slette
to delete
ugyldig
invalid, void, null
å oppdatere
to update
å lagre
to save, to store
en datamaskin
a computer
å trykke
to print, to push, to press
å være nødt til
to need to, to have to, to be forced to
en søknad
an application
ei innstilling
an adjustment, a setting
å lukke
to close, shut (door, window, etc)
en knapp
a button
en bruker
a user
å avbryte
to cancel, to interrupt
hodetelefoner
headphones
en skjerm
a screen
ut på dato
"out of date"
fremdeles
"still"
en nettside
a webpage
automatisk
automatic