Level 56 Level 58
Level 57

Verbs Review


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å rekke
to reach (in time), to catch
å dekke
to cover
å bjeffe
to bark
å øke
to increase
å leve
to live
å bygge
to build
å forandre seg
to alter, to change
å forbli
to remain, to stay
å låne
to lend, to borrow
å innføre
to introduce, to bring in
å skade
to hurt, harm, injure
å diskutere
to discuss
å forsvinne
to disappear
å hate
to hate
å avslutte
to close, to finish, to quit
å legge
to lay
å advare
to warn
å bytte
to change, exchange
å flytte
to move (living location)
å hente
to fetch, pick up, get
å lide
to endure, to suffer
å anbefale
to recommend
å unngå
to avoid
å erstatte
to replace
å starte
to start
å våkne
to wake up
å spare
to conserve, to save, to economize
å godta
to accept
å sjekke
to check
å gjenta
to repeat
å respektere
to respect
å produsere
to produce