Level 71 Level 73
Level 72

Politics


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å stemme
to vote
et parti
a (political) party
et demokrati
a democracy
politisk
political
en statsminister
a prime minister
en regjering
a government
en politiker
a politician
å drikke seg fulle
to get drunk
en president
a president
en strategi
a strategy
en plass
a space, room, place
Stortinget
The Norwegian Parliament
ekstremistisk
extremist
ekstrem
extreme
et samfunn
a society
en politikk
(a) politics
en andreplass
a second place
en ordfører
a mayor, a municipal chairman
en leder
a leader
å styre
to control, to steer, to govern
en tale
a speech
et politi
a police
å fatte
to fathom, to make (i.e. important decisions)
en kandidat
a candidate
et parlament
a parliament
et diktatur
a dictatorship
en diktator
a dictator
en styreform
a form of government
å føre
to wage, to lead, to command
et fremskritt
an advance
Høyre
The Conservative Party
Fremskrittspartiet
The Progress Party
å delta
to participate
en streik
a strike
ulovlig
illegal
en lov
a law
en krise
a crisis
å bringe
to bring
en plan
a plan
en debatt
a debate
å være enige om
to agree on
et kongerike
a kingdom
en innvandrer
an immigrant
å representere
to represent
et statsborgerskap
a citizenship
en nasjon
a nation
å planlegge
to plan
å forsvare
to defend
en republikk
a republic
en grunnlov
a constitution
å bidra
to contribute
De forente nasjoner
The United Nations
imot
opposed
ei likestilling
an equality
en mangfold
a diversity
å være uenig
to disagree (lit. to be in disagreement)