Level 76 Level 78
Level 77

Conflict


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en krig
a war
en verdenskrig
a world war
en frihet
a freedom
en sikkerhet
a security
å kreve
to demand
en konflikt
a conflict
å kjempe
to fight
ei løsning
a solution
en soldat
a soldier
en hær
an army
å falle
to fall
en seier
a victory
en marine
a Navy
å falle og slå seg i hjel
to fall to ones death
et gevær
a rifle
å skyte
to shoot
et skytevåpen
a firearm
å herske
to rule
et våpen
a weapon
en pistol
a pistol
å nekte
to deny, to withhold, to refuse
å bombe
to bomb
å beskytte
to protect
å spionere
to spy
å pågripe
to arrest
en beskyttelse
a safeguard, a protection, a shield
en bombe
a bomb
en revolusjon
a revolution
å invadere
to invade
en borgerkrig
a civil war
å frigjøre
to free, to liberate
en flyktning
a refugee
et gissel
a hostage
i hjel
"to death"
å slå
to hit, to beat
å motstå
to resist, to withstand
modig
courageous, brave
en kriger
a warrior
å undertrykke
to suppress, to oppress
kynisk
cynical
en hevn
a revenge, a retaliation, a vengeance