1
Multimedia
Links en tips
2
Ready to learn
Grammaticale termen EN/NL
3
Ready to learn
Grammaticale termen SK/NL
4
Multimedia
INFO: meervoud
5
Multimedia
INFO: werkwoorden
6
Ready to learn
Badkamer (kúpeľňa)
7
Ready to learn
Beroepen (profesie)
8
Ready to learn
Bijvoegelijke naamwoorden (prídavné mená)
9
Ready to learn
Bijwoorden (príslovka)
10
Ready to learn
Cijfers en getallen (figúra a číslo)
11
Ready to learn
Dieren (zviera)
12
Ready to learn
Eigenschappen (van mensen)
13
Ready to learn
Gezondheid (zdravie)
14
Ready to learn
Hobby / Sport (hobby / šport)
15
Ready to learn
Huis (dom)
16
Ready to learn
Keuken / op tafel (kuchyňa / na stole)
17
Ready to learn
Kleding (oblečenie)
18
Ready to learn
Landen en bewoners (krajiny a obyvatelia)
19
Ready to learn
Lichaam (telo)
20
Ready to learn
Mens en relatie (človek a vzťah)
21
Ready to learn
Natuur / geografie (príroda / geografia)
22
Ready to learn
Rangtelwoorden (ordinal numbers / radové číslovky)
23
Ready to learn
Reizen (cestovať)
24
Ready to learn
Slaapkamer (spálne)
25
Ready to learn
Stad (mesto)
26
Ready to learn
Tegenstellingen (protiklady)
27
Ready to learn
Tijd (čas)
28
Ready to learn
Uitdrukkingen
29
Ready to learn
Voeding (výživa)
30
Ready to learn
Weer (počasie)
31
Ready to learn
Winkel (obchod)
32
Ready to learn
Voornaamwoorden, aanwijzend (demonstrative pronoun
33
Ready to learn
Voornaamwoorden, Q & A (Pronominá)
34
Ready to learn
Voornaamwoorden, bezittelijk (possessive pronoun)
35
Ready to learn
Voornaamwoorden, vragend (interrogative pronoun)
36
Ready to learn
Voorzetsels Accusatief (Prepozície Akusatív)
37
Ready to learn
Voorzetsels Genitief (Predložky Genitív)
38
Ready to learn
WW werkwoorden (slovesá)
39
Ready to learn
WW hulpwerkwoorden
40
Ready to learn
WW zijn (byť)
41
Ready to learn
WW zich noemen (volať sa)
42
Ready to learn
Zinnen
43
Ready to learn
Invázne druhy (Invasieve soorten)