Level 1 Level 3
Level 2

Grammaticale termen EN/NL


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adjective (prídavné meno)
bijvoeglijk naamwoord
adverb (príslovka)
bijwoord
article (člen)
lidwoord
auxiliairy
hulp-
cardinal numbers (číslovka)
hoofdtelwoorden
circumflex (vokáň)
accent circonflexe / dakje ( ^ )
comparative
vergelijkende
conjugation of verbs
vervoeging van werkwoorden
conjunction
verbindingswoord
consonant (spoluhláska)
medeklinker
declension (skloňovanie)
verbuiging (van zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden en cijfers)
definite article
bepaald lidwoord (de, het)
demonstrative pronoun
aanwijzend voornaamwoord
diacritical marks (diakritické znamienka)
accenten
direct object
lijdend voorwerp
ženský rod
vrouwelijk geslacht
imperfective (nedokonavý)
onvoltooid deelwoord (actie niet voltooid)
indefinite article
onbepaald lidwoord
indirect object
meewerkend voorwerp
interrogative pronoun
vragend voornaamwoord
masculine (mužský rod)
mannelijk
nominative
nominatief (eerste naamval)
noun (podstatné meno)
(zelfstandig) naamwoord
object pronoun
aanwijzend voornaamwoord
ordinal numbers
rangtelwoorden
palatalisation mark (softener) (mäkčeň)
verzachtingsteken ( ˇ )
perfective
voltooid deelwoord (actie voltooid)
personal pronoun
persoonlijk voornaamwoord
pertaining to
met betrekking tot
plural
meervoud
prefix
voorvoegsel (voorbeeld: -ne)
preposition (predložka)
voorzetsel (v)
prolongation mark (dĺžeň)
verlengingsteken ( ´ )
puntuation
komma's, punten, aanhalingstekens e.d.
singular
enkelvoud
subject
onderwerp
suffix
achtervoegsel
syllables
lettergrepen
transitive verb
overgankelijk werkwoord
umlaut, two dots (dve bodky)
umlaut
verb
werkwoord
vowel
klinker