Level 9 Level 11
Level 10

E. Reverse direction


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ecology
екологія
ecumenic(al)
всесвітній
edible
їстівний
edifice
споруда
eerie
жахливий
efface
викреслювати
effuse
проливати
elaborate
розробляти
elasticity
еластичність
elderly
літній
elegant
елегантний
elicit
виявляти
eligible
має право
emanate
випромінювати
emancipate
звільняти
embed
укопувати
embitter
озлобляти
emblem
символ
eminent
видатний
emit
випромінювати
emulate
наслідувати
enchanting
чарівний
encomium
вихваляння
endorse
індосувати
engender
породжувати
enhance
підвищувати
enigma
загадка
ennui
нудьга
ensue
витікати
enumerate
перелічувати
enunciate
вимовляти
envelope
конверт
environ
оточувати
epiphyte
епіфіт
epitaph
епітафія
epithet
епітет
equitable
безсторонній
era
ера
eradicate
викорінювати
escalate
підніматися
escalate down
пом'якшувати
eschew
цуратися
espouse
женитися
essay
випробування
essential
суттєвий
esteem
повага
estrange
віддаляти
eulogy
надгробне слово
evade
ухилятися
evanescent
який щезає
even
навіть
exacerbate
загострювати
excavate
копати
exceed
перевищувати
excerpt
уривок
excrete
виділяти
exhaustive
вичерпний
exhortation
умовляння
expendable
споживаний
expire
спливати
explicit
явний
explore
досліджувати
expunge
викреслювати
extol
звеличувати
extract
екстракт
extraneous
сторонній
extravagant
марнотратний