Level 17 Level 19
Level 18

I. Reverse direction


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ideal
ідеал
illiterate
неписьменний
illusion
ілюзія
illustrate
ілюструвати
imbibe
вбирати
immense
безмірний
imminent
неминучий
immortal
безсмертний
impartial
неупереджений
immune body
антитіло
immutable
незмінний
impair
погіршувати
impecunious
безгрошовий
impel
спонукати
impending
навислий
imperceptible
непомітний
implement
знаряддя
impose
накладати
improvise
імпровізувати
incandescent
розпечений
incalculable
незліченний
incense
ладан
incentive
стимул
incessant
невпинний
incognito
інкогніто
incongruous
недоречний
inconsonant
неспівзвучний
increment
збільшення
indifferent
байдужий
indigent
незаможний
indignant
обурений
indispensable
незамінний
induce
спонукати
infinitesimal
найдрібніший
infringe
порушувати
infuriate
розлючувати
ingenuous
простодушний
ingredient
інгредієнт
inhibit
перешкоджати
inhospitable
негостинний
injurious
шкідливий
innocuous
нешкідливий
innovative
інноваційний
inopportune
несвоєчасний
inordinate
надмірний
inroad
набіг
insatiate
ненаситний
insinuate
інсинуювати
insolent
зухвалий
insolvent
неплатоспроможний
instantaneous
миттєвий
instigate
підбурювати
insult
ображати
insurrection
повстання
intelligible
зрозумілий
interminable
нескінченний
intervene
втручатися
interim
тимчасовий
intimidate
залякувати
intractable
незговірливий
intrepid
безстрашний
intrigue
інтрига
invaluable
безцінний
inventory
інвентаризація
invincible
непереможний
inviting
привабливий
irate
розгніваний
irrevocable
нескасовний
irritable
дратівливий