Level 1 Level 3
Level 2

A. Reverse direction


123 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abandon
залишати
abate
послаблювати
abbreviation
скорочення
abduct
викрадати
abhor
ненавидіти
able-bodied seaman
матрос
abolish
скасовувати
abominate
відчувати огиду
abort
перервати
abrupt
раптовий
absolve
звільняти
abstain
утримуватися
abstruse
пихатий
absurd
безглуздий
abundant
рясний
abyss
безодня
accessible
доступний
acclaim
гучне вітання
accomplice
співучасник
accurate
точний
accuse
звинувачувати
acquaint
знайомити
acquiesce
мовчки погоджуватися
acrid
їдкий
actuate
приводити в дію
acute
гострий
adamant
непохитний
adapt
адаптувати
adequate
адекватний
adhere
дотримуватися
adjacent
суміжний
adjourn
відкладати
admonish
перестерігати
adorn
прикрашати
advent
пришестя
adverse
несприятливий
advocate
захисник
affable
привітний
affect
афект
affiliate
відділення
affinity
спорідненість
affliction
страждання
aggravate
посилювати
aggregate
сукупний
agile
спритний
agitate
агітувати
agrarian
сільськогосподарський
ailment
нездоров'я
akin
споріднений
allegiance
вірність
alleviate
полегшувати
allocate
виділяти
allot
надавати
allude
натякати
aloft
на височині
aloof
на відстані
amateurish
аматорський
amazing
дивовижний
ambient
навколишній
ambiguous
двозначний
ambivalence
невпевненість
ambivalent
суперечливий
amelioration
меліорація
amenable
відповідальний
amicable
дружній
amnesia
амнезія
amnesty
амністія
analogous
аналогічний
annex
додаток
annual
щорічний
anonymous
анонімний
antagonism
ворожнеча
antagonist
суперник
antebellum
довоєнний
antedate
передувати
anxious
стурбований
apathy
апатія
apollonian
присвячений Аполлону
apparent
видимий
appealing
благальний
appease
заспокоїти
applaud
аплодувати
appraise
оцінювати
apprise
інформувати
approbation
схвалення
apt
доречний
aqueous
водний
arduous
важкий
armistice
перемир'я
aroma
аромат
arrogant
самовпевнений
articulate
чіткий
artificial
штучний
Aryan
арійський
ascertain
з'ясовувати
assail
нападати
assault
штурм
assert
стверджувати
assiduous
старанний
to assimilate into
прижитися
astonishing
дивовижний
astute
проникливий
atone
спокутувати
atrocious
звірячий
attribute
властивість
audacious
сміливий
auditory
слуховий
augment
збільшення
august
найясніший
austere
строгий
authentic
автентичний
authorize
уповноважувати
autocracy
самодержавство
automaton
автомат
autonomy
незалежність
avalanche
лавина
avarice
жадібність
aversion
відраза
avert
відвертати
aviator
авіатор
avid
жадібний
avoid
уникнути
avouch
ручатися