Level 31 Level 33
Level 32

P. Reverse direction


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pacifist
пацифіст
pact
пакт
panacea
панацея
particle
частинка
patronage
опікування
perceive
сприймати
perceptible
відчутний
perch
сідало
perforate
просвердлювати
peril
небезпека
perilous
небезпечний
permeate
проникати
perplexing
що бентежить
perspicuous
зрозумілий
pertain
належати
pervade
проникати
phenomenal
феноменальний
pierce
проколювати
pillage
грабіж
placate
умиротворювати
plethora
повнокров'я
plush
плюш
poky
убогий
portion
порція
portray
зображати
posthumous
посмертний
postpone
відкладати
pounce
налетіти
precarious
ненадійний
precept
заповідь
precise
точний
preface
передмова
premier
прем'єр
presage
віщування
prescribe
прописувати
presumptuous
самовпевнений
pretence
удавання
pretext
привід
prevail
переважати
prevalent
поширений
prior to
до
probe
зонд
probity
чесність
procure
закуповувати
prodigious
величезний
profane
світський
profuse
щедрий
proliferate
поширюватися
prolong
продовжувати
promiscuous
нерозбірливий
pronounced
виразний
prophesy
пророкувати
propriety
правомірність
proscribe
забороняти
protagonist
головний герой
protracted
затяжний
provenance
походження
provoke
провокувати
prudent
розсудливий
pugnacious
забіякуватий
pulverize
розтирати