Level 37 Level 39
Level 38

S. Reverse direction


89 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sanction
санкція
sanctuary
святилище
sanguine
сангвінічний
saturate
насичувати
scant
убогий
scarce
недостатній
scent out
довідатися
scholarly
науковий
scorn
зневажати
scribble
каракулі
scrutinize
ретельно вивчати
second(-)hand bookseller
букініст
seduction
спокушання
seemly
пристойний
sensational
сенсаційний
sentinel
вартовий
sequential
послідовний
sequester
ізолювати
serene
безтурботний
serpent
змія
sever
розривати
shabby
потертий
shatter
розколоти
shimmer
мерехтіння
shiver
тремтіти
shortcoming
недолік
shred
клаптик
shun
цуратися
shy away
ухилятися
signify
означати
simulate
імітувати
sip
ковток
sceptical
скептичний
skid
полоз
skinny
худий
slander
наклеп
slender purse
бідність
slim down
зменшувати
sly
підступний
smoulder
тліти
solicit
клопотати
sort of
начебто
Spartan
спартанський
spawn
нереститися
spectacular
ефектний
spirited
енергійний
splash down
приводнитися
splendid
розкішний
spoil
здобич
spouse
подружжя
spurious
підроблений
squander
марнотратство
stagnant
застійний
stain
пляма
stale
несвіжий
stall
стійло
stealthy
прихований
steep
крутий
stentorian
гучний
stifle
душити
stifling
задушливий
stoic
стоїк
strenuous
напружений
strife
боротьба
strive
прагнути
stumble
спотикатися
stupendous
дивовижний
sturdy
міцний
sublime
піднесений
submerge
занурювати
subsequent
наступний
subside
стихати
subsidiary
підсобний
succumb
піддаватися
sundry
різне
superb
чудовий
supplant
витісняти
supplicate
молити
surfeit
перенасичення
surge
хвилі
surly
похмурий
surmise
припустити
surpass
перевершувати
suspend
підвішувати
swift of foot
прудконогий
sybaritic
зніжений
synagogue
синагога
synopsis
резюме
synthesize
синтезувати