Level 2
Level 1

Etikk - Begreper


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Utilitarisme
Mest godt for flest mulig
Utilitarisme
Lystkalkyle
Handlingsutilitarisme
Utilitarisme hvor man vurderer lystkalkylen for hvert valg
Regelutilitarisme
Utilitarisme basert på noen begrensende regler
Dygdsetikk
Handle for å oppfylle på visse dygder
Pliktetikk
Handle etter visse absolutte moralske lover
Deskriptiv
Hvordan ting er
Normativ
Hvordan ting bør være
Dygdsetikk
Personens karakter er viktigst