Level 10
Level 11

Ethics & Science


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
"CUDOS"
Kommunalisme, universalisme, interesseløshet, organisert skeptisisme
Kommunalisme
Deling av kunnskap, åpenhet om metoder
Universalisme
Universelle kriterier for hva som er god vitenskap
Interesseløshet
Personlige og vitenskapelige interesser separeres
Organisert skeptisisme
Alt skal testes med skepsis
Profesjonalisering
Vitenskapen blir en karrierevei
Fagfellevurdering
Forskning skal vurderes av andre vitenskapsfolk
Kommersialisering
Vitenskapen blir en måte å tjene penger på
Den naturalistiske feilslutning
Fordi noe er naturlig/normalt, er det bedre enn det kunstige/unormale
Den lineære modellen
Forskerne produserer god vitenskap, samfunnet bruker den godt