Level 1 Level 3
Level 2

Vitenskapsteori og kunnskap


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Induksjon
Fra noen til alle
Deduksjon
Fra alle til noen
Epistemologi
Læren om hvordan man får kunnskap
Ontologi
Læren om væren
Ontologi
Hva eksisterer egentlig?
Empirisme
Basere seg på erfaring
Rasjonalisme
Basere seg på logikk
Induksjonsproblemet
Kan man gå fra noen til alle?
Hypotetisk-deduktiv metode
Observasjon -> Hypotese -> Forutsi -> Test