Level 3 Level 5
Level 4

Platon


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Idé
Mønster for alt som finnes
Linjelignelsen
Skille mellom idéene og det sansbare
Sollignelsen
Det godes idé gjør alt mulig
Platons etikk
Drakamp mellom vilje og begjær
Platons etikk
Man må fokusere på det rette for å gjøre rett
Platons idealstat
Alle gjør det sjelen deres er laget for