Level 4 Level 6
Level 5

Aristoteles


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Substans
En ting
Form
Det allmenne for ting, dens vesen
Form
Kan uttrykkes i en definisjon
Stoff
Det tingen er laget av
Kvalitativ forandring
Endre farge, smak, ikke-målbare egenskaper
Kvantitativ forandring
Endre vekt, størrelse, målbare egenskaper
Stedsforandring
Bevege seg i rommet
Tilblivelse/tilintetgjørelse
Begynne eller slutte å være til
Formal årsak
Pga. tingens form
Materiell årsak
Pga. tingens stoff
Bevirkende årsak
Pga. noe ytre
Formålsårsak
Pga. tingens hensikt
Planter
Vegetativ sjel
Dyr
Vegetativ og animalsk sjel
Mennesker
Vegetativ, animalsk og rasjonell sjel
Aristoteles' etikk
Moral må oppøves
Aristoteles' etikk
Mennesket må utøve sin form