Level 5 Level 7
Level 6

Descartes


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Res extensa
Den fysiske verden
Res extensa
Styres av naturlovene
Res cogitans
Tankenes verden
Res cogitans
Styres av logikk
Konglekjertelen
Forbinder res extensa og res cogitans i mennesket
Descartes' Gud
Garantist for noe utenfor jeg-et