Level 6 Level 8
Level 7

Kant


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Det kategoriske imperativ
Handlingen skal kunne bli en generell lov
Det kategoriske imperativ
Andre mennesker er formål i seg selv
Syntetisk
Om verden
Analytisk
Begrepskunnskap
A priori
Forut for erfaring
A posteriori
Etter erfaring
Anskuelsesformer
Det vi ordner sansning i
Anskuelsesformer
Rom, tid
Forstandskategorier
Det som strukturerer erfaringer
Forstandskategorier
Likhet, kausalitet
Kants etikk
Følg det kategoriske imperativ