65 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Fuzuli
16
Mevlana
13
Nedim
18
Ahmedi
14
Şeyyad Hamza
13
Nergisi
17
Enderunlu Vasıf
19
Hoca Dehhani
13
Seyyid Nesimi
14
Ahmet Fakih
13
Gülşehri
14
Süleyman Çelebi
15
Aşık Paşa
14
Ahmed Paşa
15
Kadı Burhaneddin
14
Hayali
16
Hoca Mesud
14
Ali Şir Nevai
15
Ahmed-i Dai
14
Bağdatlı Ruhi
16
Şeyhoğlu Mustafa
14
Şeyhi
15
Baki
16
Naili
17
Necati
15
Nabi
17
Aydınlı Visali
15
Taşlıcalı Yahya
16
Hamdullah Hamdi
15
Zati
16
Nevizade Atai
17
Şeyh Galip
18
Azmizade Haleti
17
Piri Reis
16
Neşati
17
Enderunlu Fazıl
18
Şeyhülislam Yahya
17
Sünbülzade Vehbi
18
Fitnat Hanım
18
Keçecizade İzzet Molla
19
Tatavlalı Mahremi
16
Edirneli Nazmi
16
Nefi
17
Naima
17
Aşıkpaşazade
15
Sinan Paşa
15
Mercimek Ahmed
15
Yazıcıoğlu Ahmet Bican
15
Sultan Veled
13
Firdevs-i Rumi
15
Lamii Çelebi
16
Kemalpaşazade
16
28 Mehmet Çelebi
18
Sehi Bey
16
Veysi
17
Mütercim Asım
18
Latifi
16
Aşık Çelebi
16
Seydi Ali Reis
16
Evliya Çelebi
17
Katip Çelebi
17
Peçevi İbrahim
17
Koçi Bey
17
İbrahim Müteferrika
18
Ahmet Cevdet Paşa
19