Level 2
Level 1

Praca


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unemployed
bezrobotny
experience
doświadczenie
qualifications
kwalifikacje
position
stanowisko
job interview
rozmowa kwalifikacyjna
I’m looking for a job
Szukam pracy
I’ve got an M.A. in...
Mam tytuł magistra...
Do you need anyone to work?
Czy potrzebujecie kogoś do pracy?
Are you looking for employees?
Czy szukają państwo pracowników?
I'm calling about the job advertisment. Is it still available?
Dzwonię w sprawie ogłoszenia o pracy. Czy to wciąż aktualne?
Is this offer still available?
Czy ta oferta jest nadal aktualna?
Is this a permanent or temporary position?
Czy jest to praca stała czy tymczasowa?
I'm interested in this position.
Jestem zainteresowany tą posadą.
I'd like to apply for this job.
Chciałbym się ubiegać o tę pracę.
I worked as a waitress.
Pracowałam jako kelnerka.
I know basic English
Znam podstawy angielskiego
How much do you pay an hour?
Jaka jest stawka za godzinę?
How many hours a day?
Ile godzin dziennie?
I'd expect 900 pounds per month.
Oczekiwałbym 900 funtów na miesiąc.
salary
wynagrodzenie miesięczne
wages
wynagrodzenie tygodniowe
What’s the salary?
Jaka jest pensja miesięczna?
Will I be paid weekly or monthly?
Czy będę otrzymywać wypłatę tygodniowo czy miesiącznie?
When can I start?
Kiedy mogę zacząć?
Will I have to work shifts?
Czy będę pracował na zmiany?
We'll be in touch
Będziemy w kontakcie
What time do I start?
O której zaczynam?
When do we sign the contract?
Kiedy podpiszemy umowę?
What are my responsibilities?
Jakie są moje obowiązki?
What time is the lunch break?
O której jest przerwa?
Do I get any working clothes?
Czy dostanę strój roboczy?
Can I have a day off?
Czy mogę wziąć dzień urlopu?
applicant
osoba starająca się o pracę
referee
osoba udzielająca referencji
vacancy
wakat
covering letter
list motywacyjny
job centre
biuro pośrednictwa pracy
fill in a form
wypełnić formularz
recruitment
rekrutacja
strengths
mocne strony
weaknesses
słabe strony
training
szkolenie
contract
kontrakt
to take a job
przyjąć pracę
to promote
awansować
day shift
dzienna zmiana
night shift
nocna zmiana
working hours
godziny pracy
working conditions
warunki pracy
trial period
okres próbny
notice period
okres wypowiedzenia
work permit
pozwolenie na pracę
contract job
praca czasowa, przy projekcie
get paid for overtime
otrzymywać zapłatę za nadgodziny
net
netto
gross
brutto
work under pressure
pracować pod presją
responsible for
odpowiedzialny za
tip
napiwek
commission
prowizja
pay rise
podwyżka
bank transfer
przelew bankowy
bank account
konto bankowe
insurance
ubezpieczenie
benefits
dodatki do pensji
occupation
zawód
seasonal job
praca sezonowa
part-time
na pół etatu
full-time
na pełen etat
piece-work
praca na akord
get paid
otrzymać wynagrodzenie