Level 11 Level 13
Level 12

Rozmowy przez telefon


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Could you speak a little louder please?
Czy mógłbyś mówić trochę głośniej?
Sorry, what did you say?
Przepraszam, co powiedziałeś?
I'm sorry. I'm struggling to understand. Please could you speak slower?
Przepraszam. Mam problem ze zrozumieniem. Możesz mówić wolniej?
I'm sorry, I didn't quite catch that.
Przepraszam. Nie do końca to zrozumiałem.
Let me just check that. You said that you only do vegetarian pizza? Is that right?
Pozwól, że się upewnię. Powiedziałeś, że macie tylko wegetariańską pizze, zgadza się?