Level 12 Level 14
Level 13

Pogoda


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heavy rain
ulewny deszcz
light rain
lekki deszcz
shower
niewielki, przelotny deszcz
pour down
lać
It’s raining
Pada.
It’s drizzling outside.
Na zewnątrz mży.
It’s spitting outside – I think it’s going to start raining.
Na zewnątrz kropi - Myślę, że zacznie padać.
There was a big downpour this morning – did you see it?
Tego ranka była wielka ulewa - widziałeś to?
I hope it doesn’t start to rain before we get there.
Mam nadzieję, że nie zacznie padać zanim tam dotrzemy.
The wind was blowing really loud last night.
Wiatr wiał naprawdę głośno ostatniej nocy.
Don’t go outside tonight, there’s going to be a big storm.
Nie wychodź dzisiaj wieczorem, zapowiada się na dużą burzę.
There was a thunderstorm at night.
W nocy była burza z piorunami.
lightning
błyskawica
thunder
grzmot
hailstorm
burza gradowa
Did you get caught in the hail on your way home?
Czy złapał cię grad w drodze do domu?
sleet
deszcz ze śniegiem
It's windy today.
Dzisiaj jest wietrznie.
gale
wichura
breeze
bryza, wiaterek
hurricane
huragan
A typhoon is coming up.
Nadchodzi tajfun.
It's quite chilly outside.
Na zewnątrz jest dosyć chłodno.
freezing cold
lodowato zimny
cold
chłodny, zimny
The weather was hot, so we went to the beach.
Pogada była upalna, więc poszliśmy na plażę.
It is warm, so you don't have to take your coat.
Jest ciepło, więc nie musisz brać płaszcza.
Have you been outside? It’s boiling today.
Byłeś na zewnątrz? Jest dzisiaj upalnie.
It's muggy.
Jest parno.
It’s really close today.
Dzisiaj jest naprawdę duszno.
sticky
parny (o dniu), gorący i wilgotny (o pogodzie)
heatwave
fala upałów
sunshine
światło słoneczne
You’ve really caught the sun today. Look at you, you’re quite tanned.
Naprawdę złapałeś dzisiaj słońca. Spójrz na siebie, jesteś dość opalony.
It’s a bit cloudy today. Do you think it’s going to rain?
Dziś jest trochę pochmurno. Myślisz, że będzie padać?
It’s so overcast today – it’s depressing, isn’t it?
Dziś jest tak pochmurno - prawda, że to przygnębiające?
grey
szary / pochmurny
fog
mgła
foggy
mglisty
mist
zamglenie